Boekgegevens
Titel: Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Deel: 2e partie
Auteur: Faisely, F.L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1891
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1588 : 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205109
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
A force de, door veel. à l'heure, à la course, hij
à toute vapeur, met vollen stoom. 't uur, per rit.
à haute voix, luid. à bon marché, goedkoop.
à tête reposée, met rijp beraad, (le bonne grâce, gewillig, goed-
<le concert, met gemeen overleg. schiks.
(le bonne foi, te goeder trouw, (le force, met geweld.
vendre au poids, à la livre, etc.,
bij 't gewicht, het pond, enz.
11. 1) Kemarquez la signification de par dans les expres-
sions suivantes :
Partir par le train, md. tenir par la main, bij.
envoyer par la poste, over. par bonheur, hij.
par crainte, par respect, uit. je le jure par ce que j'ai de
je le paye par semaine, met de. plus cher, bij.
par terre et par mer, over.
2) Remarquez la signification de sur dans les expressions
suivantes :
Sa fenêtre (fo)Mie sur le jardin, je n'ai rien à dire sur cela,
zijn raam ziet op den daarover,
tuin. sur Ie soir, tegen.
tourner sur la droite, rechts. sur ce..., hierop.
EEN BEZOEK AAN ALPHONSE DAUDET.
{Une visite à Alphonse Daudet).
Ik heb den dag- van gisteren bijna geheel en al met Alphonse
Daudet doorgebracht. Telkens als hij een nieuwen dramatischen
veldslag levert, kom ik met hem de wapenwacht houden. Het is
voor ons, de zeldzame, de eenige gelegenheid om die oude vriend-
schap weder jong te doen worden, die tot den tijd onzer vroegste
jeugd opklimt, en die ondanks de afzondering, waarin het Parijsche
leven ons ten opzichte van elkander houdt, ondanks het verschil-
lende fortuin en de verschillende belangen, nooit één oogenblik
gelogenstraft is. Het is dan een eindeloos gekout, aandoenlijke
herinneringen aan dit vóórhistorisch tijdvak, toen hij nog slechts