Boekgegevens
Titel: Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Deel: 2e partie
Auteur: Faisely, F.L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1891
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1588 : 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205109
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
Je vous demande de m'introduire au cercle,
oublier à signifie ne plus savoir, verleercn; oublier de,
négliger, vergden :
11 a oublié à patiner. J'ai oublié de vous avertir.
DE FKANSCHEN GEDURENDE DE VERKIEZINGEN.
('7>cs Français pendant les élections).
Het woord van Voltaire is steeds van pas, dat elkander van de
grootste gruwelen beschuldigen, voor de Franschen eene wijze is
om elkander te doen weten, dat men niet van dezelfde meening
is. Doch deze wijze, die in zijn tijd begon, en waartoe hij zelf, de
onhandelbare Voltaire, te veel medewerkte om te verspreiden, is
waarlijk te algemeen en te overdreven geworden. Want zij, die de
dingen van verre zien, die niet van hier zijn, zooals Molière zeide.
kunnen, hetzij uit onnoozelheid van geest, hetzij uit boosaardigheid
en afgunst, in de verzoeking komen ons te gelooven aangaande onze
booze woorden, of doen alsof ze het geloofden. En welk denkbeeld
kunnen zij zich van ons maken, wanneer zij zien, dat het minst,
wat men zegt van do mannen, die in het openbare leven gewik-
keld zijn, is ze te noemen ,dieven". Ik vergis mij niet als ik zeg:
het minst. Diefstal is de gewone beschuldiging. Zoodra het een
weinig spant, als het staatkundig vraagstuk belangrijk is, worden
de kandidaten moordenaars genoemd, beschuldigd van de misdaad
van vaderland-schennis. Bismarck verneemt door de Fransche dag-
bladen, dat van twee ministers er één hem ons land verkocht heeft.
Van pas zijn, être de saison, doen alsof.., faire semblant de.
overdreven, outré. zoodra het er spant, dès que
onnoozelheid, simplicité. ça chauffe.
boosaardigheid, malice. gewikkeld zijn, être mélé.
EXERCICE ORAL.
LA CHUTE D'UN GLAND.
Au pied d'un chêne et sur un vert gazon
Se reposait une belette,
Quand un gland détaché par le froid aquilon
Vient tomber à plomb sur sa tête.