Boekgegevens
Titel: Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Deel: 2e partie
Auteur: Faisely, F.L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1891
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1588 : 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205109
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
Les cent francs que cette Les avantages que cette entre-
montre aurait valu. prise nous a valus (procuré).
2) Quelquefois le participe avec avoir n'est proprement
qu'un adjectif, dans ce cas il se place après le complément
et est variable :
J'avais quelques livres ouverts sîu- ma table.
Ce banquier avait de fortes sommes renfermées dans
son coffre-fort.
3) Le participe passé conjugué avec avoir et précédé d'un
complément direct reste invariable, quand ce complément
appartient à un verbe sous-entendu.
Nous lui avons rendu tous les services que nous avons
pu, dû (lui rendre).
On lui a accordé toutes les faveurs qu'il a voulu (avoir).
HET HEMD VAN EEN GELUKKIG MENSCH.
(La chemise d'un homme heureux.)
Er was eens een zoon van een groot vorst, die niet gelukkig
was; bij was treurig en somber, en verwenscbte de dagen, die hij
geleefd had. Welke vleierijen zijne hovelingen hem ook kwistig
hadden gedaan, welke vermaken zijne ministers hem ook hadden
verschaft, hoe schoon de feesten ook waren, die hij wel aan zijn
volk had willen geven, niets had zijn door verveling gekwelden
geest afleiding kunnen bezorgen. De geneesheeren waren op hunne
beurt toegesneld en hadden alle geneesmiddelen beproefd, die zij
hadden gekend, doch alle middelen waren zonder gevolg gebleven.
Hij ging (op) zekeren dag een ouden derwisch raadplegen, wiens
wijsheid in het gansche oosten bekend was. De wijze grijsaard ant-
woordde hem, dat het geluk op aarde eene moeielijk te vinden zaak
was. Ik ken echter, voegde hij er bij, een onfeilbaar middel om
u het geluk te verschaffen, dat gij tot heden te vergeefs gezocht hebt.
Kwistig doen, prodiguer. raadplegen, consulter.
beproeven, essayer. onfeilbaar, infaillible.