Boekgegevens
Titel: Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Deel: 2e partie
Auteur: Faisely, F.L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1891
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1588 : 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205109
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
les allants et les venants, les ayants droit, de reclit-
de (jaanden en komenden. Iiebhenden.
payer etc. comptant, dadelijk an demeurant, voor H overige.
het. un calmant, een kalmeerend
du vivant de, hij liet leven. middel.
I.
WOORDEX EN ZAKEN.
{Les mots et les elwses).
Ik ging op zekeren morgen generaal D., mijn vriend en land-
genoot, een bezoek brengen.
Ik vond hem door zijne kamer loopende met een opgewonden
voorkomen en in zijne handen een geschrift kreukelend, dat ik
voor een gedicht hield.
Pak (eens) aan, zeide hij tot mij, terwijl hij het mij overreikte,
en zeg mij uwe meening; gij hebt daar verstand van.
Ik nam het papier aan, en het doorgeloopen hebbende, was ik
verwonderd te zien, dat het eene rekening van geleverde genees-
middelen was.
Vriend, zei ik tot hem, terwijl ik hem het papier teruggaf, de
prijzen zijn misschien een weinig verhoogd (geworden).
Zwijg toch, zei hij knorrig tot mij, die rekening is verschrikkelijk ;
bovendien zult gij mijn dief zien, ik heb hem laten roepen; hij
zal zoo komen en gij moet mij helpen.
lig sprak nog toen de deur openging; wij zagen een goed
gekleed man van ongeveer vijftig jaren.
Een bezoek brengen,fafretv'seYe. knorrig, avec humeur.
kreukelen, froisser. bovendien, au reste.
verstand hebben van, se connaître à.
EXERCICE ORAL.
I.
LES MOTS ET LES CHOSES {fin).
Il s'approcha de la cheminée, refusa de s'asseoir, et j'entendis le
dialogue suivant, que j'ai fidèlement retenu: