Boekgegevens
Titel: Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Deel: 2e partie
Auteur: Faisely, F.L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1891
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1588 : 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205109
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
EEXE SCHIPBEEUK.
(Un naufrage).
Iii vijftieiilionderd vijf en tacMig leed eene afdeeling Portugeesclie
soldaten, die naar Indië bestemd waren, schipbreuk. Een deel landde
in Kafferland ; de overigen staken in zee met een vaartuig, dat uit
het wrak van het schip was gebouwd. De stuurman bemerkte
spoedig, dat het vaartuig te zwaar beladen was en zeide tot den
kapitein, Eduard de Mello, dat het zeker zinken zou, indien men
niet een dozijn manschappen in het water wierp. Het lot viel onder
anderen op een soldaat, wiens naam de geschiedenis niet bewaard
heeft. Zijn jongere broeder viel Mello te voet en bad dringend om in
de plaaTs van zijn ouderen broeder te treden. ,Mijn broeder," sprak
hij, ,is bekwamer dan ik; hij onderhoudt mijne ouders en mijne
zuster; verliezen zij hem, dan moeten zij van gebrek omkomen.
Behoud hun leven door het zijne te sparen, en laat mij sterven."
Zijn verzoek werd toegestaan ; men wierp hem in zee. Zes uren lang
zwemt hij de schuit na, eindelijk bereikt hij haar. Hij klemt zich
aan de schuit vast; men wil hem met een degen treffen, maar hij
houdt zich vast, totdat hij aan boord is. Allen zijn zoo getroffen
door zijne standvastigheid, dat hij vergunning ontvangt om te blij-
ven, en zoo redt hij zijn leven en dat zijns broeders.
Schipbr. lijden, faire n. in de plaats treden, remplacer.
in zee steken, j^renc/re la nier. gebrek, misère.
het wrak, les débris. zich vastklemmen, se eram-
zinken, couler (à fond). ponner.
te voet vallen, tonü>er aux pieds.
EXEECICE OEAL.
GEAXDS MAGASINS DU PEIXTEMPS.
Aux termes de (volgens) l'article 56, titre 4 des statuts de la
Société du Printemps, l'inventaire devra être dressé le 31 juillet.
„Pendant la période qui précède l'Inventaire, toutes les mar-
,chandises sont examinées avec un soin scrupuleux et il est fait
,une dépréciation générale sur tout ce qui reste en: Fins de
„pièces, coupes et coupons, nuances et étoffes ne faisant plus