Boekgegevens
Titel: Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Deel: 2e partie
Auteur: Faisely, F.L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1891
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1588 : 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205109
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Vorige scan Volgende scanScanned page
G3
Voici l'enveloppe dans laquelle se trouvaient vos
certificats.
Derrière lui marchaient, sans ordre, des ouvriers, des
soldats.
ALIK DE BLINDE.
1.
In 1833 leefde te Stirling in Schotland een arme, blinde grijs-
aard, in de geheele streek bekend onder den naam van „Alik de
Blinde", en wiens verbazend geheugen men overal bewonderde.
Daar hij wegens zijne blindheid geen handwerk kon uitoefenen en
niemand had, die voor hem zorgde, was de arme Alik verplicht
zijn brood in do stad te bedelen.
Voordat hij het gezicht verloor, had Alik den geheelen Bijbel
gelezen, en toen hij blind werd, kende hij het Oude en Nieuwe
Testament van het eerste tot het laatste vers van buiten. Men
{vous) kon Alik in de straten van Stirling staande houden, en
hem deze of gene plaats uit de Heilige Schrift aanhalen, hij zeide
u terstond, in welk hoofdstuk die plaats te vinden was, en als men
het verlangde, zeide hij aanstonds de volgende verzen op.
Blindheid, cécité {aveugle- deze of gene. tel ou tel.
ment?) plaats, passage.
van buiten, par coeur.
ALIK DE BLINDE {slot).
IL
Eens las iemand, die hem in verlegenheid wilde brengen, hem
een vers uit het Evangelie voor, terwijl hij eenige woorden veran-
derde, en vroeg hem, in welk hoofdstuk die plaats voorkwam. Alik
noemde, na eene poos weifelens, het hoofdstuk, het voorafgaand en
het volgend vers, maar voegde (er) bij, dat dit niet het vers uit
zijn bijbel was, en daarop verbeterde hij de verkeerde aanhaling
van dien heer. Toen verzocht deze hem het 90ste vers van het
66ste hoofdstuk uit Numeri (vert, het boek der getallen) op te
zeggen. Alik aarzelde weder ; hij prevelde eenige woorden binnens-
monds en zeide toen driftig: ,U drijft den spot met mij, dit vers