Boekgegevens
Titel: Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Deel: 2e partie
Auteur: Faisely, F.L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1891
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1588 : 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205109
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Vorige scan Volgende scanScanned page
KEN MAN VAN ZAKEN.
(Un homme d''affaires).
I.
Onlangs lag te Liverpool een schip van de Cunartlijn voor de afvaart
gereed. Gelijk gewoonlijk, waren een groot getal vrienden en ken-
nissen der vertrekkenden aan boord gegaan om afscheid te nemen.
Onder hen bevond zich een heer van middelbaren leeftijd, blijk-
baar tot het groote gilde der kooplieden behoorende, die eene dame,
welke naar Amerika vertrok, verscheidene malen omarmde en daarop
het schip verliet. Aan wal gekomen, wendde hij zich tot een man,
wien hij vroeg of hij een gulden wilde verdienen, wat deze
gaarne aannam. Daarop ontstond de volgende samenspraak : Ziet
gij daar die dame in 't zwart op het dek staan ?
Jawel, mijnheer. — Goed! dat is mijne vrouw, die naar New-
York vertrekt. Zij verwacht, dat ik minstens twintig minuten hier
blijf staan en met mijn zakdoek zal zwaaien, tot het schip uit het
gezicht is.
Voor de afvaart gereed, pret gilde, corporation.
à partir. aan wal gekomen, sur Ie quai.
van middelb. leeftijd, d'un ontstond, eut lieu.
certain âge. uit het gezicht, hors de vue.
EEN MAN VAN ZAKEN {slot).
IL
Begrepen ? — Begrepen. — Goed ; maar ik heb daarvoor nu
geen tijd, want ik heb drukke zaken. Nu is mijne vrouw tamelijk
bijziende, zoodat zij niet zal bemerken, dat gij in mijne plaats met
mijn zakdoek zwaait.
Ja, maar als zij nu eens door een verrekijker naar me ziet ? —
O, in dat geval hebt ge niets anders te doen dan het gezicht in
den zakdoek te verbergen, zoodat het schijnt, dat ge staat te
weenen. — Dat zal echter meer kosten. — Dat is minder, tijd is
ook geld ; pas nu maar op, dat ge goed doet, wat ik gezegd beb.
Misschien ware het ook niet kwaad, als ge nu en dan wat kus-