Boekgegevens
Titel: Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Deel: 2e partie
Auteur: Faisely, F.L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1891
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1588 : 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205109
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Vorige scan Volgende scanScanned page
tenir à, ychecht zijn, er op staan.
n'j' pas tenir, liet niet lainnen uithouden.
tenir bon, ferme, zieh (foed houden, het niet opgeven.
tenir au coeur, aan het hart liggen.
qu'à cela ne tienne, laat het daaraan niet liggen.
promettre et tenir sont deux, heioven en geven zijn twee.
il peut tenir dix personnes dans cette chambre, er isplaats
voor tien personen in die kamer.
en venir aux mains, handgemeen worden.
venir bien, gedijen, flink groeien.
voir venir qn., zien wat iemand uil zeggen of doen.
faire venir l'eau à la bouche, doen îcatertanden.
I.
])E AANBKENGEK NAAK VERDIENSTE BELOOND.
{Le délateur récompensé selon ses mérites).
To(!n generaal l'ichegru Maastricht was binnengetrokken, had hij
vrij wat moeite om goede kwartieren voor zijne troepen te krijgen.
Een koopman, die zich voor zeer vaderlandslievend hield, maakte
zijne opwachting bij hem en gaf hem eene lijst van Oranjemannen,
die naar zijne meening niet genoeg soldaten in huis hadden gekregen.
,Ik ben u zeer verplicht voor deze inlichting," zeide Pichegru; ,en
hebben ze u ook soldaten gezonden, burger?" — ,Ja, Generaal." —
,Hoeveel?" — „Vier." — De koopman was nauwelijks thuis, of er
kwamen nog veertig soldaten, die bezit van zijn huis namen. Hij
haastte zich weer naar den generaal, en zei dat er een misverstand
had plaats gehad. „Wel neen," zei Pichegru, „ik heb mijne man-
schappen alleen van die gemeene Oranjemannen weggenomen om
ze in het huis te plaatsen van een vaderlander als gij, bij wien ze
zeker gastvrij ontvangen zullen worden."
Had hij vrij wat moeite, il eut verplicht, ohligê (Ie.
assez de peine à. bezit nemen van, s'instcdler.
krijgen, obtenir. wegnemen, retirer.
Oranjeman, (h-angiste. manschappen, hommes, soldats.
in huis krijgen, à loger.