Boekgegevens
Titel: Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Deel: 2e partie
Auteur: Faisely, F.L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1891
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1588 : 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205109
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
LEÇON XVI.
DU VERBE etc.
Observations.
(Voijez 1ère partie, leçons XXVI à XXXI).
L
STAATSSPOORWEGEN.
(Chemins de fer de VEtat).
WERELDTENTOONSTELLING VAN 1889.
Volksfeest van den 14'^° Juli.
Pleiziertreinen naar (pour) Parys.
Het bestuur der Staatsspoorwegen heeft de eer het publiek te
berichten, dat bij gelegenheid van het volksfeest van den 14«n Juli
1889 pleiziertreinen naar Parijs zullen loopen den 11«" en den ]2<"'
dezer maand over al de lijnen van zijn net. De prijzen der biljetten
zullen dezelfde zijn als voor de pleiziertreinen van den 7«° en
den 8™ Juni.
De uren van vertrek en aankomst zijn ter kennis van het publiek
gebracht door afzonderlijke aanplakbiljetten.
De uitgifte der biljetten zal beginnen den 1™ Juli. Daar het
aantal plaatsen beperkt is, zal de uitdeeling ophouden, zoodra dit
aantal uitgegeven is, en naar het uitkomt op den 8«", 9«" en
Hen juii^ 's avonds te 8 uur, op zijn laatst.
Volksfeest, fête nationale. uitgifte, délivrance.
bestuur, administration. beperkt, limité.
zullen loopen, seront mis en uitdeeling, distribution.
marche. ' op zijn laatst, au pd,us tard.
afzonderlijk, spécial.