Boekgegevens
Titel: Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Deel: 2e partie
Auteur: Faisely, F.L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1891
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1588 : 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205109
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
les Français emploient le pronom possessif contrairement aux
Hollandais :
Je l'aime de tout mon coeur, ilc hemin hem van ganscher
harte.
un de mes amis, een vriend van mij.
il est curieux de sa nature, niemvsgierig van aard.
il est peintre de son métier, hij is schilder van beroep.
il va sur ses dix ans, hij ml îvcldra tien (jaar) worden.
saluez-le de ma part, groet hem van mij.
il vint à ma rencontre, hij Icicam mij te gemoet.
de mon mieux, zoo goed ik han.
il se jeta à mon cou, hij viel mij om den hals.
IDOMENUS.
(Idoménéc).
Idomenus, zoon van Doucalion en kleinzoon van Minos, was
evenals de andere koningen van Griekenland ter belegering van
Troje gegaan. Na den ondergang van deze stad ging hij onder zeil
om naar Griekenland terug te keeren ; maar hij werd door zulk een
hevigen storm overvallen, dat de stuurman van zijn schip meende dat
eene (vertaal de) schipbreuk onvermijdelijk was. Ieder had den dood
voor oogen ; ieder zag den afgrond geopend om hem te verzwelgen ;
ieder betreurde zijn ongeluk. Idomenus zijne oogen en handen ten
hemel heffende, riep Neptunus aan: O machtige god, riep hij uit,
heb medelijden met een ongelukkige! Als gij mij het eiland Creta
doet wederzien, zal ik u het eerste hoofd, dat zich aan mijne oogen
zal vertoonen, offeren.
Onder zeil gaan, faire voile, aanroepen, invoquer.
verzAvelgen, engloutir. offeren, immoler.
betreuren, déplorer.
EXERCICE ORAL.
Traduisez, indiquez les pronoms possessifs employés dans
le morceau suivant et expliquez les règles.