Boekgegevens
Titel: Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Deel: 2e partie
Auteur: Faisely, F.L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1891
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1588 : 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205109
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
V. Voici encore quelques adjectifs qui changent de
signification suivant qu'ils sont placés avant ou après le
substantif :
L'année dernière, verleden jaar. les vingt dernières années,
laatste jaren.
un homme petit, Ideingeestig. un petit homme, Idein.
une fleur simple, enkel. mie simple fleur, eenvoudig.
du vin nouveau, jong. la nouvelle demeure, andere.
un homme plaisant, grappig, un plaisant homme, bespottelijk.
DE BLAUWE GIDS.
(Le Guide bleu).
Parijzenaars, en u ook, vreemdelingen, die voor eenigen tijd tot
de onzen behoort, ik groet u.
Ik ben de Blauwe gids, dien de Petit Journal en de Figaro iederen
dag aankondigen, wiens stem de echo met meer dan een millioen
exemplaren eiken morgen doet weergalmen.
Ik heb op mij laten wachten, wel is waar, en ik ben u veront-
schuldigingen schuldig. Gij bestelt twee en driehonderdmaal bij elke
postgelegenheid ; gij zendt om mij te krijgen mandaten, postwissels,
postzegels en kasaanwijzingen... en ik kom (maar) niet, en gij wordt
ongeduldig, en eenigen uwer zenden mij het bittere verwijt te kort
te schieten in hoffelijkheid zoowel als in nauwgezetheid.
Daarom ben ik u verklaring (meerv.) schuldig.
"Weergalmen, répereider. postwissel, bon de poste.
ik heb op mij laten wachten, kasaanwijzing, eheque.
je me suis fait attendre. tekort schieten in, «/««(/«erde,
bij iedere postgelegenheid, jwr hoffelijkheid, eourtoisie.
courrier. verklaring, explication.
mandaat (bevelschrift tot be-
taling) mandat.
EXERCICE ORAL.
«
Traduisez. Expliquez les règles appliquées aux mots en itcdique.