Boekgegevens
Titel: Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Deel: 2e partie
Auteur: Faisely, F.L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1891
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1588 : 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205109
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Vorige scan Volgende scanScanned page
UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS TE GRONINGEN.
L. M. Baale en P. A. van Duinen, Cours de Lecture I. . f 1,25
L. M. Baale en P. A. van Duinen, Cours de Lecture IL . „ 1,25
L. M. Baale en P. A. van Duinen, Cours de Lecture III. . „ 1,25
P. A. 1?. Beekman en G. A. C. van Goor, Duitsch Leesboek I
3de druk.......................0,50
Beekman en Van Goor, Duitsch Leesboek II . . 2de druk „ 0,75
Beekman en Van Goor, Duitsch Leesboek III . . 2de druk „ 1,00
Beekman en Van Goor, Duitsch Leesboek IV......,1,00
Beekman en Van Goor, Duitsch Leesboek V......, 1,00
T. Boerma, Beginselen der Fransche taal.....3de druk , 0,90
T. Boerma, Exercises de lecture.........3de druk „ 0,75
T. Boerma, De Fransche taal, volgens de rechtstreeksche
methode, met handleiding, Ie cursus............0,30
J. H. Blum, Kleine Hoogduitsche Spraakkunst......, 0,60
K. ten Bruggencate, Hoofdzaken der Eng. Grammatica 2de dr. „ 0,60
K. ten Bruggencate, De uitspraak van het Engelsch 2de druk „ 0,75
K. ten Bruggencate, The Chimes by Charles Dickens, -with
notes and elucidations..............■ . , 0,60
K. ten Bruggencate, Charles Dickens, The Cricket on the
Hearth, met verklarende aanteekeningen........, 0,60
K. ten Bruggencate, A. Christmas carol, in prose, met ver-
klaarde aanteekeningen..............., 0,60
H. C. P. Dirks, Lecture et recitation. Recueil de morceaux
choisis de prose et de vers..........2de druk , 1,00
P. Dijkstra, de Wegwijzer voor hen die in tien weken duitsch
willen leeren en verstaan................0,50
P. van Duinen, Recueil de thèmes et de traductions. . . . „ 0,40
C. F. van Duyl, La langue française. Recueil d'exercices
méthodiques. Première partie...............0,50
C. F. van Duyl, La langue française. 2™" partie........0,50
C. F. van Duyl, La langue française. 3™" partie........0,75
C. F. van Duyl, La langue française- 4™« partie........0,75
C. F. van Duyl, La langue française. 5™« partie........0,75
C. F. van Duyl, Fransch lees- en vertaalboek I........0,90
C. F. van Duyl, Fransch lees- en vertaalboek II........1,25
C. F. van Duyl, Fransch lees-en vertaalboek, middelbare cursus. „ 1,00
C. F. van Duyl, Leerboek der Fransche taal I, voorberei-
dende cursus....................,1,25
C. F. van Duyl, Het Juiste Woord..........., 1,00
F. L. Faisely, Cours pratique de langue française le. . . . , 1,15
F. L. Faisely, Cours pratique de langue française 2e. . . . , 0,85
F. L. Faisely, Questionnaire du petit Cours pratique de langue
française.........................„