Boekgegevens
Titel: Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Deel: 2e partie
Auteur: Faisely, F.L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1891
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1588 : 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205109
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Vorige scan Volgende scanScanned page
109
De matigheid onzer prijzen verplicht ons een gedeelte der belas-
tingen, die op elke zending komen, welke tegen rembours verzonden
worden, op rekening der klanten te brengen. Deze belastingen
komen in de volgende orde op onze facturen voor:
zegel en kosten ten laste onzer klanten 0.90 Gld.
voorwaaaden van betaling.
Onze verzendingen geschieden altijd tegen rembours, dus zullen
onze klanten bij ontvangst der goederen slechts te betalen hebben :
het bedrag der factuur verhoogd met de ofüciëele inkomende rechten.
Indien de dames echter op eene andere wijze wenschen te betalen,
verzoeken wij haar beleefd ons het bedrag der bestelling per I5ui-
tenlandschen Postwissel of andere geldswaarden, betaalbaar op zicht
te Parijs, te doen geworden.
Klachten. — Wij verzoeken de dames vriendelijk om de onnauw-
keurigheden, waarover zij zich te beklagen hebben, op te geven en
in dit geval hare brieven te richten aan: Klachten-bureau.
Adres voor alle brieven: Au Bon Marché, Maison Aristide Bou-
cicaut. Paris.
Nota. Ondanks de verbazende uitgebreidheid der zaken veroor-
looft niettemin de volmaakte inrichting van onzen verzendingsdienst,
elke aanvraag per ommegaande uit te voeren ; doch daar de Maga-
zijnen van Ie Bon Marché op zon- en feestdagen gesloten zijn,
kunnen wij aan die brieven, welke daags te voren of op feestdagen
aankomen, slechts den volgenden dag gevolg geven.
EXERCICE ORAL.
SCHLIEM ANN.
I.
Si Schliemann était un archéologue, il était tout excepté un
savant de profession. Il n'avait pas même fait d'études classiques,
et ce ne fut que vers sa quarantième année que cet homme, qui
voulut reconstituer la géographie liomérique, commença à savoir le
grec. Il était né en 1822 dans le Meklembourg. A treize ans, il
était commis chez un épicier ; il y resta cinq ans et il serait peut-
être mort en vendant du raisiné, si un accident ne l'avait fait