Boekgegevens
Titel: Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Deel: 2e partie
Auteur: Faisely, F.L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1891
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1588 : 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205109
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
xlet-veachtveije verzexdisgex.
Worden niet vrachtvrij en als gewoon vrachtgoed (Petite Vitesse)
verzonden, tenzij op bericht (verpakking en verdere onkosten voor
rekening onzer klanten) zekere speelgoederen, alle zendingen van
groote en kleine meubels, bedden, springveêren matrassen, matrassen,
moleskines, wasdoek, matten, tapijtborstels, roeden, koffers, hang-
lampen, en over het algemeen alle ameublement of ornament-arti-
kelen, waarvan gewicht of afmetingen de gewone verhouding te
boven gaan.
AU BON MAECHÉ.
II.
Veepakking.
Tevens zijn voor rekening onzer klanten de kosten van verpak-
king van bloemen, veêren, hoeden, parfumerieën, regenschermen,
Parijsche, Chineesche en Japansche artikelen, in het algemeen alle
voorwerpen, die wegens hun aard of hunne bestemming eene ver-
pakking in eene kist vereischen.
De breekbare voorwerpen, met buitengewone zorg in bijzonder
daartoe bestemde kisten, en zoo voordeelig mogelijk verpakt, reizen
op risico des ontvangers; daar de overbrengers uitsluitend aanspra-
kelijk zijn voor de beschadiging gedurende het vervoer, verzoeken
wij de dames, ten einde hare rechten op schadevergoeding tegen-
over de Maatschappij te kunnen doen gelden, alleen die kisten aan
te nemen, waarvan het gewicht en de inhoud in tegenwoordigheid
der bedienden, met de levering belast, zijn nagezien.
Inkomende rechten en kosten voor rekening dee klanten.
De inkomende rechten, door de douane geïnd, zijn altijd ten laste
der afnemers en worden door hen betaald bij de aflevering der
goederen; evenals het inwisselen der Tranken tegen Hollandsch
geld, hetwelk steeds naar den dagelijkschen koers der Amsterdamsche
beurs wordt berekend. Onze expeditie-agenten aan de grenzen zijn
belast met het toezicht op de uitklaring der goederen en de zorg
voor de spoedige verzending in het belang der klanten; alle kosten,
door hunne tusschenkomst veroorzaakt, zijn voor onze rekening.