Boekgegevens
Titel: Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Deel: 2e partie
Auteur: Faisely, F.L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1891
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1588 : 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205109
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Vorige scan Volgende scanScanned page
107
AU BON MARCHE.
Modeartikelen.
FIRMA ARISTIDE BOUCICAUT.
Parijs. Expeditie-Bureaux. Parijs.
Speciale dienst voor Nederland.
Verzending der stalen.
Het huis Ie Bon Marché verzendt op aanvraag, vrij van alle
kosten : stalen, prijscouranten, catalogussen, gravuïes, en alle ver-
langde inlichtingen.
Wij verzoeken de dames steeds zoo nauwkeurig mogelijk de soor-
ten der stoffen, welke zij verlangen te zien, aan te duiden, onge-
veer de prijzen te bepalen, en vooral alle aanvragen te beperken
tot de behoeften van het oogenblik, ten einde het doelloos zenden
van collectiën te vermijden, die dikwijls te lang gehouden, na
verloop van eenige dagen slechts stalen van uitverkochte artikelen
bevatten. Bij bestelling is het noodig ons de gekozen stalen terug
te zenden met opgave der prijzen en breedte, aangewezen op de
aanhechtbriefjes.
Verzending der goederen.
De magazijnen van Ie Bon Marché belasten zich met de verzen-
ding hunner artikelen naar alle landen. — ïen einde alle vertra-
ging te voorkomen, verzoeken wij de dames vriendelijk haar nauw-
keurig adres bij iedere nieuwe aanvraag te willen herhalen.
Voorwaarde van frankeeeing.
Al onze verzendingen, 25 frank bedragende, geschieden vracht-
vrij, vrij van verpakkingskosten, en worden als ijlgoed ('Grande
Vitesse) verzonden naar alle plaatsen in Nederland, die aan een
spoorwegstation gelegen zijn.
De pakketten, waarvan het gewicht 30 K.G. te boven gaat,
v/orden als gewoon vrachtgoed (Petite Vitesse) verzonden.
Voor de plaatsen, welke niet aan een spoorwegstation gelegen
zijn, verzoeken wij beleefd ons het naastbij gelegen station op te
geven, waarheen de verzendingen geschieden moeten.