Boekgegevens
Titel: Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Deel: 2e partie
Auteur: Faisely, F.L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1891
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1588 : 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205109
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
belegeren. Onderweg vernam hij, dat men hem verraden had, en
dat de Keizer van alles op de hoogte was. Het stilzwijgen en het
sombere gezicht van den Yorst, wiens gestrengheid hij kende,
kondigden hem zijne ongenade aan. De wildernissen van Siberië,
de eenzaamheid eener lange ballingschap, de bijl, welke zijn hoofd
dreigt, dat alles treft beurtelings zijne verbeelding. Zijn bloed raakt
in gisting, eene kwaadaardige koorts openbaart zich,'en ter prooi
aan hevig ijlen wordt hij, op bevel des Keizers, .in eene arme hut
gedragen. Drie weken later komt hij tot bewustzijn ; hij slaat zijne
(nog) altijd onrustige blikken rondom zich : allen schijnen hem
verlaten te hebben, een enkel man (slechts) is bij hem, een enkel
man verzorgt hem, eene enkele stem spreekt hem troostwoorden
toe ; die stem is van zijn Vorst, die man is Peter de Groote.
Dat onverwachte gezicht geeft hem de gezondheid en de kracht
terug. ,Groote God, roept hij uit, Sire, is U dat? — Ja, sedert
drie weken heb ik uwe legerstede niet verlaten. — U hebt mij
dus vergeven ! U hebt het doodvonnis niet uitgesproken ! — Onge-
lukkige, sprak Peter, terwijl hij hem in zijne armen drukte, dacht
gij dan, dat ik vergeten zou, dat gij mij het leven gered hebt ?"
Maakt zulk een edele trek niet heel wat gebreken goed?
Beroemd, a'fè&re, (ou fameux?) verraden, dénoneer.
paren, joindre. in gisting raken, s'alhwier.
hebzuchtig, cupide. zich openbaren, se déclarer.
te zijnen bate verduisteren, goed maken, racheter.
détourner à son profd.
EXERCICE ORAL.
LETTRES DE COMMERCE.
1.
Paris 21 mai 1891.
Madame veuve W. G. Haspels,
à Nimègue.
Nous avons l'honneur de vous informer que pour nous couvrir
du montant des factures, dont vous avez ici-bas le relevé, nous avons
disposé sur vous de f"'® 1508, 30 en notre mandat au 30 juin que
nous recommandons à votre bon accueil.