Boekgegevens
Titel: Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Deel: 2e partie
Auteur: Faisely, F.L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1891
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1588 : 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205109
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
trans (au delà se modifie en tra, tres, tré): transvaser,
tr&duire, tressaillir, \xé])as.
DE LEEUWEEIK EN ZIJNE JONGEN.
{L'alouette et ses petits).
I.
In een korenveld had een leeuwerik zijn nest gebouwd, waarin
hij na eenigen tijd verscheiden jongen had. Het koren, dat op het
veld groeide, was rijp voordat de jonge leeuweriken vliegen konden.
Yreezende dat zij gedood zouden worden als het koren gemaaid
werd, zeide de leeuwerik tot de jongen, voordat hij uitging om
voedsel voor hen te zoeken : Luistert oplettend naar al wat gij
hoort zeggen omtrent het maaien van het veld. Bij zijn terugkeer
vertelden de jongen hem, dat do boor en zijn zoon er geweest
waren, en afgesproken hadden, dat zij de buren zouden vragen hen
te helpen in het snijden van het koren. Indien zij zich op hunne
buren verlaten om het koren te maaien, zeide de leeuwerik, dan is
er nog geen gevaar, en wij behoeven niet bang te zijn voor mor-
gen. Den volgenden dag ging de oude weer uit met hetzelfde doel,,
en beval den jongen weer goed te luisteren. Toen hij terugkwam,
vertelden de jongen dat de boer en zijn zoon gekomen waren om
aan het werk te gaan, maar dat de buren niet verschenen waren,,
en dat het maaien dus niet begonnen was. De boer zou wachten
tot den volgenden dag, hopende dat de buren zouden komen.
Afspreken, convenir. zich verlaten op, se reposer
in het snijden, à couper. sur, s'en remettre à.
EXERCICE ORAL.
I.
LA SAISON A CONSTANTINOPLE. ')
C'est pendant les mois de septembre et d'octobre qu'un voyage
') La saison se dit aussi d'un certain espace de temps consacré à différentes
occupations ou divertissements : Za saison des bals, des eaux, des voyages etc. ;
la saison morte.