Boekgegevens
Titel: Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Deel: 2e partie
Auteur: Faisely, F.L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1891
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1588 : 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205109
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
4) Que s'emploie souvent par pléonasme dans les excla-
mations, et dans certains gallicismes:
Malheureux que je suis! Imprudent que vous êtes!
Que s'il me contredit, aïs hij mij tegenspreeU.
Quels grands enfants que nos hommes d'état !
Il répondit que oui, que non. Oh que si!
5) Il ne faut pas confondre:
a) Paree que avec puisque ; 2)arcc que (omdat) indique
le motif, puisque (dewijl, daar) la conséquence:
Je le ferai, juirce que vous le désirez.
Il est très faible, puisqu'il est malade depuis longtemps.
h) Parce (pie et par ce que ; parce que indique le motif,
par ce que est un pronom qui signifie par la chose que:
Vous le croyez, parce qu'il vous flatte.
Jugez-le par ce qu'il fait et non ce qu'il dit.
DE POLITIE TE PAKIJS.
{La Police à Paris).
Er is bijna geen Parijzenaar, die het volgende tooneeltje, dat
elk oogenblik in de straten der groote stad herhaald wordt, niet
heeft bijgewoond.
Een brigadier of een sous-brigadier van de rustbewaarders, die
zijne rondo doet, oen zijner ondergeschikten aanspreekt en hem
kortaf vraagt: ,Niets nieuws?" Naar omstandigheden antwoordt
de aangesprokene ontkennend, of doet een beknopt verslag wegens
een paard, dat op hol is gegaan, van een dief op heeterdaad
betrapt, van een rijtuig, (dat) omgeworpen (is) ; van een al te
luidruchtigen dronkaard, of van ieder ander dezer kleine voorvallen,
die de straat van Parijs eiken dag bij honderden ziet herhalen.
Dezelfde plichtpleging wordt stipt verscheidene malen por dag
vervuld in de Champs Élysées, door den brigadier der bewakers
van deze aan kleine kinderen zoo dierbare wandelplaats, en niets is
vermakelijker dan do antwoorden, die meestal gegeven worden op
de reglementaire vragen van den ,chef".