Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
bijna een uur, voordat (de) orde hersteld kon worden. De
Saksers stonden onwrikbaar, de Normandische zaak werd ho-
peloos, Krijgslist was het laatste redmiddel. Duizend ruiters
rukten voorwaarts als om aan te vallen; maar de stormpa-
len naderende, keerden zij om en vloden als in verwarring.
Nu stormden de Saksers naar buiten, toen op een gegeven
teeken de vluehtelingen omkeerden en hunne vervolgers aan-
grepen. Het was eene slachting, geen vlucht, want nie-
mand dacht aan vluchten; maar rug tegen rug in wanho-
pige groepen, vochten de Saksers, nadat hunne gelederen
verbroken waren, kwartier vragende noch ontvangende. (De)
avond viel over dit tooneel, en Harold met zijne dappere
broeders lagen dood rondom hun standaard. Nochtans, toen
alles verloren was, zonder standaarden, opperhoofden, orde
of hoop {pl.), streden de Saksers voort, totdat volslagen
duisternis over 't > slagveld viel, en geheele uitputting van
krachten een einde maakte aan den meedoogenloozei) moord.
Zoodanig was de slag bij Hastings.