Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
Eene talrijke vloot kreeg bevel in Duins (*) te kruisen en de
Normandiseiie invallers te keer te gaan; een leger werd bij-
eengebracht op de kust, en de Saksische grondbezitters en
baronnen verbonden zich nooit een verdrag aan te gaan met de
Noormannen, maar te overwinnen of te sterven. Toen barstte
de storm opeens los. Hertog Willem maakte toebereidselen
tot een krachtigen inval. Vierhonderd groote schepen en
tweemaal zooveel transportschepen waren spoedig bijeenge-
bracht, maar werden weerhouden en teruggeslagen door stor-
men. Maar diezelfde winden, die de Normandische galeien
opgesloten hielden in hare havens, hadden ook de Engelsche
vloot genoodzaakt binnen te loopen en hare schade te herstel-
len, Harold, aan 't hoofd zijner dappere strijders, lag in
't zuiden, wachtende op de aankomst van den hertog, toen
hij naar 't noorden geroepen werd, om 't hoofd te bieden aan
zijn verraderlijken broeder Tosti, die, in vereeniging met
Hardrada van Noorwegen, Northumberland verwoest had.
helder, bright,
morgen, morning.
in zee steken, to put *
to sea.
voorop zeilen, to lead.*
begin, commencement,
twist, quarrel.
schrijven, to write. *
paus, pope.
hierop, in return.
wijden, to consecrate,
banier, vlag, banner.
wapperen, to float.
groot, main.
gunstig zijn, to blow *
fair.
een goeden uitslag be-
loven, to promise well,
onderneming, expedi-
tion.
vallen, to sinJc. *
over, upon.
34.
snel, fast.
vliegen, to flg, *
aanbreken, to break. *
kalkrots, chdl&g cliff.
vloot, armament,
voor anker liggen, to
ride * at anchor.
op de hoogte van, off,
teeken, sign.
tegenstand, resistance.
overwinning, victory.
bondgenoot, aVy,
leger, host.
zetten, to set. *
grond, ground.
boogschutter, archer.
zich ontschepen, to dis--
. embark,
daarna, next.
komen, to come. *
wapenknecht, man-at
arms.
dossen, to clothe. ♦
in maliënkolders, in
mail,
lans, lance,
omgorden, to gird. *
groot, huge,
tweehands-, two-hand-
ed,
zwaard, sword.
werkman, labourer.
timmerman, carpenter.
volgen, to fóüow.
dragen, to bear. *
stuksgewijze, piece by
piece.
sterkte, fortress.
houten, of timber,
gereed maken, to ar-
range.
vooraf, before-hand.
(*) Reede aan de Z. O. kust van Engeland, van Ramsgate tot
kaap Dungeness.