Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
Onbep. wijs. Verleden tijd. « Verleden deelw.
To hit, treffen. hit. hit,..
// hold, houden. held. held (hólden), hurt
// hurf, bezeeren, hurt.
tf heep, houden. kept. kept.
ft kneel, knielen. knelt. Z. knelt. Z.
tt knit, bi*eien. knit. Z. knit. Z.
ft knotc, weten. knetc. known.
ft lade, laden. laded. laden, Z, *
ft lay, leggen. laid. laid.
tt lead, leiden. Ud, led.
// lean, leunen. leant, Z. leant. Z.
tt leap, springen. leapt, Z, leapt. Z.
// leave, verlaten; left. left.
nalaten; laten.
ft lend, leenen aan lent. lent»,
iemand.
tt let, laten; verhu- Ut, let.
ren.
tt lie^ liggen. lay. lain, f
ft light, a-xnsteken; lit, Z, lit. Z.
zich neerzetten.
tt lose, verliezen. lost. lost.
ft make, maken. made. made.
tt mean, meenen. meant. meant.
tt meet, ontmoeten. met. met.
ft mow, maaien. mowed. mown, Z.
tt pay, betalen. paid. paid.
tf pen, sluiten. pent, Z. pent, Z, §
tt put, zetten. put. put.
tt read^ lezen. read. read, **
ft verscheuren. rent. rent.
ff rid, ontdoen. rid. rid.
tt ride, rijden. rode, (rid). ridden (rode rid), ff
* Van schepen sprekende, zegt men beide to lade en to load:
The ship was laden^ laded, lóaded with cótton. Van iets anders
sprekende, gebruikt men bij voorkeur to load, hetwelk zwak is.
f In den zin van liegen is 't zwak.
§ To pen in den zin van schrijven is zwak.
** Spr. uit: To ried, red, red.
ff Men zegt: io ride on hórsehack, on an ass, etc.; to drive in a
carriage, etc.