Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
Het sjilpen en zingen van verscheidene kleine vogeltjes was
het eerste zekere teeken van land, dat Columbus en zijn
scheepsvolk verblijdde, sedert zij de Canarische Eilanden
verlaten hadden. Zij waren allen vol hoop, maar deze alge-
meene tevredenheid duurde niet lang. De wind ging liggen,
en de zee was zoo dicht bedekt met kruiden, dat de schepen
bewegingloos bleven. De zeelieden bemerkten zulks niet zon-
der schrik, en zelfs dreigden zij Columbus over boord te
werpen, indien hij zijn plan niet opgaf en naar Spanje terug-
keerde. //Hoe!" riep hun onverschrokken aanvoerder uit, //zullen
wij onze reis opgeven nu wij bijna het land bereikt hebben,
dat wij zoeken? Wie van u zou zoo lafhartig zijn?" Zij
waren echter niet tot bedaren te brengen, voordat hij beloofd
had, dat hij zou toegeven aan hunne eischen, indien hij bin-
nen drie dagen geen land ontdekte.
leveren, io afford,
bewgs, proof,
op, on,
terwijl hij zat en staar-
de = terwijl zittende
en starende,
terwijl, while,
zitten, to sit.
dek, decJc.
gespannen, earnestly,
staren, to gaze,
op, into.
gezichteinder, horizon.
meende hij te bemer-
ken = hij meende
hij bemerkte,
meenen, to imagine,
zwak, faint.
schemerend, glimmer-
ing,
licht, light.
31.
verte, distance.
roepen, to call.
vragen, to ask.
richting, diréction.,
hernemen, to reply.
slijten, io pass.
angst, anxiety.
slaap, sleep.
sluiten, io visit.
oog, éye'lid.
gedachte, thought,
vinden, io find.
gelijk, like,
bewonen, to inhabit.
als, like.
vreemd, strange.
verschrikkelijk,/r/^A^-
ful.
monster, monster.
aanbrekende dag,mórn
eindelijk, at length.
vertoonen, to discover.
angstvol, anxious.
blik, eye.
onuitsprekelijk, inex-
pressible.
bevelen... uit te zetten,
io order out.
boot, boat,
voet zetten, to step.
strand, shore.
verklaren, to declare,
inboorling, native.
beschouwen, to regard.
verbazing, amazement.
vermommen, io disguise.
door, with.
wapenrusting, armour,
wezen, béing,
-hooger, supérior.
rang, order.
Elk uur leverde nieuwe bewijzen van land, en op den
avond van den derden dag, terwijl hij op (het) dek zat en
gespannen staarde op den gezichteinder, meende hij in de
verte een zwak schemerend licht te bemerken. Hij riep een
zijner mannen en vroeg: //Ziet gij iets in die richting?"//Ja,"
hernam de man, //ik zie een licht." De nacht werd nu in den