Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
stance,
smelten, to melt.
bij, with.
warmte, warmth.
ijs, ice.
gemakkelijker, more
easily.
was, wax.
geweten, conscience,
trouw, faithful.
raadgever, adviser,
waarschuwen, to warn.
wanneer, when,
bedenken, to intend.
kwaads, wrong.
aanmoedigen, to encóu'
rage.
handelen, to act,
braaf, rightly.
bestuur, government.
beschouwen, to
sider,
overlaten, to leave.
doel, óbject,
leeren, to teach,
vreezen, to fear.
noch... noch,
nor,
lichamelijk, bódily.
smart, süffering.
con-
Voor het begin der zeventiende eeuw bezaten de Vereenigde-
Provinciën geene koloniën in Oost-Indië. Diogenes (f 323 v. C.)
verraste eens een dief, //Verschoon mij," zeide deze,//ik wist
niet, dat het van u was." //Schurk," hervatte de wijsgeer, //gij
wist, dat het niet van u was." De gierigaard bezit zijne rijk-
dommen niet, maar zijne rijkdommen bezitten hem. (Het)
ongeduld geneest onze kwalen niet; integendeel, het vergroot
ze. (DeJ verschillende zelfstandigheden smelten niet bij den-
zelfden graad van warmte: (het) ijs smelt gemakkelijker dan
(het) was; en de warmte, die (het) was smelt, smelt (het)
ijzer niet. (Het) geweten is onze trouwste raadgever; want
waarschuwt het ons niet, wanneer wij iets kwaads bedenken,
en moedigt het ons niet aan, wanneer wij braaf handelen?
Het bestuur van Sparta beschouwde de opvoeding der kinde-
ren als zoo gewichtig, dat zij haar niet overlieten aan de ouders.
Het voornaamste doel was (aan) de kinderen te leeren noch
lichamelijke smart noch dood te vreezen.
30.
sjilpen, chirping, kruid, weed,
zingen, singing, blijven, to remain.
vogeltje, bird, bewegingloos, motion"
land, land. less,
to gladden, zeeman, sailor.
sedert dat, since, bemerken, to perceive.
verlaten, left. zulks, this.
de Can. Eilanden, the schrik, térror.
Canaries. dreigen, to menace.
algemeen, géneral werpen, to throw.
tevredenheid, contént. over boord, overboard,
duren, to last. opgeven, to give up.
lang, long. plan, plan.
gaan liggen, to cease, hoe, what.
dicht, thickly, onverschrokken,
bedekken, to cover, daunted^
aanvoerder, léader,
reis, voyage.
nu, now that,
bereiken, to reach.
zoeken, to seek.
lafhartig, cówardly,
tot bedaren brengen,
to pacify.
voordat, till.
beloven, to prómise. ,
toegeven aan, to comply
with.
eisch, demand.
binnen, within.