Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
gin der tiende eeuw (912) vestigden zich de Noormannen in
Normandië. Hij, die zich ais een dwaas gedraagt, moet ver-
wachten als zoodanig behandeld te worden. Menschen, die
zich in hunne jeugd gewend hebben vlijtig te zijn, vinden la-
ter allen arbeid lichter dan anderen. Veroorloof u zeiven nooit
eenig vermaak, dat anderen verdriet veroorzaakt. Hannibal ver-
giftigde zich, ten einde te ontgaan aan de zwaarden zijner vij-
anden (183 v. C.). Hoe weinige veldheeren en veroveraars
stierven een natuurlijken dood! Pausanias, die te Plataea
(479 v. C.) overwon, stierf van honger; Philippus van Mace-
donië werd vermoord (337 v. C.); Mithridates, koning van
Pontus, werd ter dood veroordeeld door zijn ontaarden zoon,
trachtte zich te vergiftigen, en niet slagende, doodde zich zei-
ven (66 v. C.); Scipio de Jongere werd vermoord op aanstoking
zijner vrouw (129 v. C.). Wij konden voortgaan en hier de na-
men van Cinna, Cesar, Pompejus en vele anderen bijvoegen.
vervoeging van den ontkennenden vorm.
Injiniüve. Présent. Not to love, niet beminnen.
tl Past. Not to have loved, niet bemind hebben.
Pres. Part. Not lóving, niet beminnende.
Past. n ^ Not loved, niet bemind.
Indicatice.
Présent. Impérfect. ^
I do not love, ik bemin niet. I did not love,
thou dost not love, gij bemint niet. thou didst not love, §
Ae does not love, hij bemint niet. he did not love, g 5'
«ce do not love, wij beminnen niet. we did not love, ' a
yott do not lote, gij bemint niet. you did not love, 2.
they do not love, zij beminnen niet. they did not love,
Pérfect.
l have not loved, ik heb niet
bemind.
First Future,
l shall or toill not love, ik zal
niet beminnen.
First Conditional.
I should or toould not love,
ik zou niet beminnen.
Impérative.
Bo not love, bemin (bemint) niet.
CowA» en Maatjïs Leerc. lie ged, 7ie druk
Plupérfect.
I had not loved, ik had niet
bemind.
Second Future.
1 shall or will not have loved,
ik zal niet bemind hebben.
Sécond Conditional.
1 should or would not have loved,
ik zou niet bemind hebben.