Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
zelfs de geringste misdaad werd met (den) dood gestraft. (De)
mensch vleit zich dikwijls met ijdele hoop, of wordt verschrikt
door ijdele vrees. Indien gij wenscht geëerbiedigd te worden,
begin met \i zeiven te eerbiedigen. In 't jaar vijftienhonderd
acht en zestig werden de graven van Egmont en Hoorne op
Alva's bevel openlijk te Brussel onthoofd. Themistocles, die
de geduchte vloot van Xerxes vernield en Griekenland van
den ondergang gered had (480 v. C.), werd later door de
Atheners verbannen, en leverde zich, gelijk Napoleon, in de
handen zijner vijanden over. Epaminondas, de groote Thebaan,
verhief zich tot den eersten rang in den Staat, en versloeg de
Lacedemoniërs in den beroemden slag van Leuctra (371 v, C.);
later werd hij van verraad beschuldigd, en (was) op 't punt
om ter dood veroordeeld te worden, toen zijne landslieden,
zijne verdiensten erkennende, hem weer aan 't hoofd van
een leger plaatsten.

dubbelhartigheid, du-
pHcity.
zich wikkelen, io in-
volve one's self.
moeilijkheid, dtpcuUy.
ten laatste, ai last.
verlaten, to desért.
na, after.
verdeeling, dimsion.
Romeinsch, Roman.
in staat, able.
tegen, against.
vroeger, formerly.
overwinnen, to conquer.
in, at.
Pharsalis, Pharsdlia.
begin, beginning.
zich vestigen, to esta-
blish one's self,
Normandie, Normandy.
zich gedragen, to con-
duct one's s elf y to
behave one's self, to
behâ'je.
verwachten, to expéci.
behandelen, to treat.
zoodanig, such.
zich gewennen, to ac-
custom one's self.
vlijtig, industrious.
vinden, to find.
arbeid, labour.
licht, éasy.
zich veroorloven, to
allow one's self.
vermaak, pléasure.
veroorzaken, to give.
verdriet, pain.
zich vergiftigen, io
póison one's self.
ontgaan aan, to elüde.
sterven, to die.
van honger sterven,
be starved to deatk.
vermoorden, to assds-
sin at e.
veroordeelen, to con-
démn^ to doom.
ontaard, unndtural.
trachten, to atlémpt.
slagen, to succéed.
op aanstoking van, at
the instigdtion of.
Door ziine dubbelhartigheid wikkelde zich Karei de Eerste
(1625—1649) in de grootste moeilijkheden, en werd ten laat-
ste door zijne beste vrienden verlaten. Na de verdeeling van
't Eomeinsche rijk (395), was Eome niet meer in staat zich
te verdedigen tegen de natiën, die het vroeger overwonnen
had. In den slag van Pharsalus werd Pompejus door Cesar ver-
slagen (48 v. C.); hij werd later in Egypte gedood, In 't be-