Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
wederk. ww. met de enkele voornaamw. me, him, her, etc.
zonder &elf vervoegd, als in byron's Giaour:
fflle icho hath bent him ó'er the dead^ etc.
of in soüthey's The Complaints of the Poon
nl turned me to the Rich Man then,'' etc.
Ook bij Shakesp. komt hetzelfde dikwijls voor:
And aho, I think, thou art not ignorant
How she opposes her against my wilL
Tico Gentlem. of Ferona, III. 2.
In proza vindt men soms hetzelfde:
He sate him down on a hlock of stone.
Disraeli, Lothair, II. 23.

kleeding, dress. groot, vast.
gedragen, worn. verdienste, service.
om, in order to, beloonen, to reward.
beminnelijk, amiable, ondank, ingratitude,
begrensd worden, to be wet, law.
bounded, gestreng, sevére,
ten, to the. gezegd, said.
Constantinopel, Con^ geschreven, written,
stantinóple. bloed, blood,
veroveren, to conquer, zelfs, éven.
Turk, Turk. gering, small.
terugkomst, return. misdaad, offénce.
ontvangen, to recéive. straffen, to punish.
koninklijk, princely. zich vleien, to flatter
pracht, spUndour. one*s self,
overladen, to overlóad.'ijdel, idle.
later, afterwards. verschrikken, to têrrify. one's self
echter, however, vrees, Jear. op *t punt, about.
wenschen, to wish,
eerbiedigen, to respect.
beginnen, to begin,
met, by.
graaf, count.
openlijk, publicly.
Brussel, Brussels.
vernielen, to destroy.
van den ondergang red-
den, io save from
ruin.
verbannen, to banish,
zich overleveren, to de^
liver one's self,
Thebaan, Théban.
zich verheffen, to raise
De geheele kleeding, gedragen door den Prins van Oranje,
op 't oogenblik dat Balthazar Gerard hem doodde, is nog te
zien in den Haag in 't Nationale Museum. Om bemind te
worden, behoort men beminnelijk te zijn. Engeland wordt ten
noorden begrensd door Schotland. In 't jaar veertienhon-
derd drie en vijftig werd Constantinopel door de Turken
veroverd. Bij zijne terugkomst uit Amerika werd Columbus
met koninklijke pracht ontvangen en met geschenken over-
laden; later werden echter zijne groote verdiensten met on-
dank beloond. De wetten van Draco (624 v. C.) waren zoo
gestreng, dat zij gezegd werden gesclireven te zijn met bloed;