Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
First Future. I shall or tcill he loved, ik zal bemind
worden, enz.
Second u I shall or will have been loved, ik zal
bemind geworden zijn, enz.
Fint Conditional. I should or would be loved, ik zon be-
mind worden, enz.
Second // I should or would have been loved, ik
zou bemind geworden zijn, enz.
Impérative. Be loved, word, wordt bemind.
Na de onpersoonl. vormen it is, it was, gebruikt men in
't Engelseh de onbep. wijs van 't lijdende werkw., waar
men in 't Hollandsch die van't bedrijvende werkw. gebruikt:
It is to be hoped, feared, het is te hopen, te vreezen.
It was to be supposed, het was te onderstellen.
Daarentegen vindt men, in 't Engelseh, beide een bedrijv.
en lijd. vorm der onbep. wijs in volzinnen als deze:
You are in no respect to blame.
W. ScoTT. WaverUy. Ch. L7.
They are not to be blamed on that account.
Fielding. Tom Jones B. XII. Ch. X.
En zelfs in Disraeli's Lothair II. 36.
You ought to have a theatre, and if there is not one to
hire, etc.
vervoeging van t wederkeekend werkw.
to wash one's self, zich wasschen.
Indicative.
Prc'sent.
I wash myself.
Thou wdshest thyself.
He washes himself.
She washes herself.
It washes itself.
We wash ourselves.
You wash yoursilf, your-
They wash themselves,
I have washed mysélf.
In 't oud-Engelsch,
5
6
B
Imperfect.
I washed mysélf,
Thou wdshedst thyself,
He washed himself, S.
She washed herself, S
It washed itse'lf.
We washed oursélves,
- „ You washed yoursélf, your-
p sélves, g
They washed themselves.
Perfect.
ik heb mij gewasschen, enz.
en nog bij dichters, vindt men de