Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
algeraeener, more géne-
rally.
betreuren, to regrét.
schoon, though.
klaarblijkelijk, cléarly.
bewijzen, to demon-
strate.
beweging, mótion.
aarde, earth.
dwingen, to compél.
verloochenen, to disa-
vow,
boven, to.
men denke slechts aan,
ónly recolléct.
61
36.
terugkeeren, to return.
Carthago, Carthage.
begraven, to bury.
levend, alive.
onthoofden, to behead,
to decapitate.
op bevel van, hy or-
der of.
Nederlandsch, Butch.
nooit iemand, nobody,
éver.
verwerven, to acquire.
onsterfelijk, immortal.
niet alleen, not
natie, nation.
erkennen, to acJcnóW'
zulks, it.
degenen, die, those who,
vonden, found.
geducht, térrible.
eeren, to honour.
verdienste, mérit.
nog heden ten dage, io
this day.
beeld, portrait,
prijken, to figure,
beroemd, famous,
zeeheld, naval héro,
zaal, hall.
Geen vorst werd ooit algemeener betreurd dan onze Stad-
houder Willem de Eerste (f 1584<). Schoon Galilei de beweging
der aarde klaarblijkelijk bewezen had, werd hij gedwongen zijne
leer te verloochenen (1633). Hoe vele voorbeelden zijn er niet
in (de) geschiedenis van mannen, die (den) dood boven (de)
schande verkozen; men denke slechts aan Eegulus, die naar
Carthago terugkeerde (250 v. C.); aan Beyling. die levend be-
graven werd (1428); aan Hambroek (1663), die op Coxinga's
bevel onthoofd werd. Onder onze Nederlandsche vlootvoogden
verwierf nooit iemand onsterfelijker roem dan de Kuijter. En niet
alleen onze natie erkent zulks; zelfs degenen, die zulk een geduch-
ten vijand in hem vonden, eeren zijne verdiensten, en nog heden
ten dage prijkt de Euijter's beeld onder die der beroemdste En-
gelsche zeehelden, in eene der zalen van 't hospitaal te Greenwich.
vervoegixg van t lijdend werkw.
Part,
Pres,
Past //
Indicative,
Infinitive. Présent, To he loved, bemind worden.
ff Past, To have been loved, bemind zijn.
Béing loved, bemind wordende.
Having heen loved, bemind zijnde.
Prés, I am loved, ik word bemind, enz.
ft Impérf, I was loved, ik werd bemind, enz.
ff Pérfect, I have heen loved, ik ben bemind gewor-
den, enz.
ff Plupérf, I had heen loved, ik was bemind gewor-
den, enz.