Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
crisis de lijders aangegrepen werden door hevige nies vlagen,
(die) dikwijls door (den) dood gevolgd (werden). Het werd
eene gewoonte daarom, wanneer die vlagen zich openbaarden,
dat de omstanders hun zegen gaven aan den lijder, uit-
roepende: //God zegenen!" Deze gewoonte werd voortdurend
en algemeen, en tot den huidigen (= dezen) dag wordt de
niezende soms met (=: in) dezelfde woorden aangesproken.
haan, cock.
kraaien, to crow.
slang, sérpent.
sissen, to kiss.
bij, bee.
zooals, as.
noemen, to call.
Germaan, Gérman.
aanbidden, to wórskip.
vuur, fire.
offeren, to óffar.
slachtoffer, sacrifice.
altaar, dltar.
Athener, Athénian.
verraad, tréason.
3d.
verhaal, narration. wapen, wéapon,
gebruikt, used. zich verdedigen, ^t?
in plaats van, instéad of. fénd one's self.
ten einde, to. klauw, claw.
levendigheid, vivacity, gegeven, given.
voorstelling, represent slurf, trunk.
tdtion. stier, bull.
feit, fact. horen, korn.
verlaten, to leave. Uten hooren, to emit.
overtrekken, to cross, bijzonder, peculiar.
indringen, to pusk on geluid, sound.
into. hinneken, to neigh.
verslaan, to defeat. hond, dog.
Schepper, Creator. blaffen, to bark.
geven, to bestow on. kat, cat.
verschillende, mauwen, to mew.
In een geschiedkundig verhaal wordt somtijds de tegen-
woordige tijd in plaats van den verleden gebruikt, ten einde
meer levendigheid aan de voorstelling der feiten te geven,
als: Hannibal verlaat Spanje, trekt over de Alpen, dringt
in Italië en verslaat den consul P. C. Scipio(218 v. C.). De
Schepper heeft (den) verschillenden dieren verschillende wa-
penen gegeven, om zich te verdedigen tegen hunne vijanden:
den leeuw en tijger heeft Hij klauwen en tanden gegeven,
den olifant eene slurf, den stier horens. (De) meeste dieren
laten een bijzonder geluid hooren: het paard hinnekt, de
hond blaft, de kat mauwt, de haan kraait, de slang sist,
de bij gonst. Hendrik de Yierde, de goede koning, zooals
zijne onderdanen hem noemden, werd doorstoken door Ravail-
lac (1610). De oude Germanen aanbaden de zon, (de) maan,
(de) sterren en (het) vuur, en offerden zelfs menschelijke
slachtoffers op de altaren hunner godheden. Miltiades, die de
Atheners aanvoerde bij Marathon (490 v. C.), werd later van
verraad beschuldigd en ter dood veroordeeld.