Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
slecbts dan verdubbeld, wanneer de klemtoon op de laatste
lettergreep valt: to admit, to^dXt^, admitting, admitted; to pre-
fer, verkiezen, preferring, preferred. Evenzoo verdubbelen de
werkw. op l en ip uitgaande den slotmedeklinker, schoon de
klemtoon niet op de laatste lettergreep valt: ^o ^raw^Z, reizen,
travelling, travelled; to gossip, keuvelen, góssipping^ góssipped.
33.
terugkeer, return. vroolijk, gay, steeds, continually.
lente, spring. zang, song, toenemen, to incréase,
terugbrengen, tob ring vogel, bird. rijkdom, wealth,
back, stadbewoner, inhabitant aanzien, consideration.
werkzaamheid, activity, of the town.
landman, hmbandman. snellen, to hasten.
opvatten, to resume, bedompt, confined.
ploeg, plough.
akker, field.
tuinman, gardener,
spitten, to dig.
poolen, to plant.
hijschen, to hoist.
zeil, sail.
varen, to glide,
langs, along.
helder, clear.
stroom, stream.
stichten, to found.
bestaan, io exist,
dus, thérefore.
toch, \jet.
Brit, Briton.
dagelijks, daily,
verontrusten, to harass.
muur, wall.
ademen, to breathe.
vrijer, more fréely.
szhoow ^beautiful.,
dwingelandij, tyranny, inval, inroad.
verzetten, to transplant. Filips, Philip, van, Jrom,
schipper, boatman. veroorzaken, tooccdsion^\zx, Piet.
duren, to last, ter, for,
maken, to rénder. brengen onder, to re-
machtig, powerful, düce to,
toen, then. dreef, drove.
ongelukkig, miserable, naar, into.
terwijl, whilst. bergachtig, móuntain-
ous.
weergalmen, to resóund.o-phomend, rising,
van, with, S^aat, state.
De terugkeer van (de) lente brengt (de) werkzaamheid in
de velden en op de rivieren terug: de landman vat den ploeg
op en beploegt zijn akker; de tuinman spit, poot en verzet;
de schipper hijscht zijne zeilen en vaart langs den hel-
deren stroom. De bosschen weergalmen van den vroolijken
zang der vogelen, en de stadbewoner snelt uit de bedompte
muren en ademt vrijer in Gods schootie schepping. De
dwingelandij van Eilips den Tweede veroorzaakte een oor-
log, die tachtig jaren duurde, en die het machtigste rijk,
(dat) toen in Europa (was), arm en ongelukkig maakte, ter-
wijl onze opkomende Staat steeds in rijkdom en aanzien
toenam. In 't jaar 1703 stichtte Peter de Groote Petersburg,
de nieuwe hoofdstad zijns rijks. Zij heeft dus slechts hon-
derd zeventig jaren bestaan, en heeft toch reeds eene bevol-