Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
York kan in acht dagen gedaan worden. Hij, die geleerd heeft
zijne wensehen te beperken, kan met weinig tevreden zijn.
Mochten wij die belangrijke waarheid nooit uit het oog verlie-
zen ! Op de groote tentoonstelling te Londen kon men de voort-
brengselen der kunstvlijt van alle beschaafde volken zien.
Binnen eenige jaren hoopt men per spoor van Calais naar
Dover te kunnen gaan. Alvorens de gebreken van anderen
te berispen, behoorden wij onze eigene te verbeteren. Elk
goed onderdaan moet de wetten van zijn land gehoorzamen.
Indien (de) mensch steeds gehoor wilde geven aan de stem
van (de) rede, kon hij veel gelukkiger zijn.
as.
uitvinding, invention, in 't niet wegzinkt, sinks vijandin, énemy.
algemeen, géneral. into insignificance. nog, still,
nut, utility. daarbij, when compared teckenen, io sign.
kennen, to know. with it. zeldzaam, rare.
uitvinder, inventor. gelooren, to believe. iemand, any bódy,
verheven, sublime. oprecht, sincere. denken, to think.
sehouwspel, spécta- droefheid, regrét. het bestaat niet, there
cle. tijding news, is no such thing.
sterrenhemel, starry- terechtstelling, execü- lot, fate.
heavens. Hon. machtig, mighty.
aanbiedt, present. al te, too. afsnijden, to cut off,
gevoelen, to feel. duidelijk, cUarly. vergif, poison.
bij, at. getoond, shown. rotsig, rócky.
aanblik, sight. onverzoenlijk, implaca-
menschelijk, human. ble.
Van vele uitvindingen van algemeen nut kennen wij zelfs
den naam des uitvinders niet. Kent gij een verhevener schouw-
spel dan dat, hetwelk de sterrenhemel ons aanbiedt ? Gevoelen
wij niet bij dien aanblik, dat alle menschelijke kunst daarbij
in 't niet wegzinkt? Gelooft gij, dat Elizabeth (1558—1608)
oprecht was in hare droefheid op de tijding van de terecht-
stelling van Maria Stuart? Neen, dat geloof ik niet, want zij
had maar al te duidelijk getoond, dat zij hare onverzoenlijke
vijandin was. In den tijd van Karei den Vijfde (1500—1555)
waren er nog vele groote heeren, die hunnen naam [pi.) niet
konden teekenen ; in onzen tijd is het zeldzaam, dat iemand,
zelfs de minst beschaafde, het niet kan doen. Wij behoorden
nooit te zeggen, wat wij niet denken. Vlei u niet met de hoop
op (— van) volmaakt geluk: het bestaat in deze wereld niet.
Hoe ongelukkig was het lot der machtigste veldheeren! Sneed