Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
Deze vormen worden ten gezegden einde gebruikt in plaats
van den tegenw. en verleden tijd van alle werkw. in de taal,
die eene onbepaalde wijs hebben, behalve to ham en to he. *
Men herinnere zich, dat shall, will, may, can, must, ought^
geene onbep. wijs hebben.
1)0 you know that gentleman? kent gij dien heer?
JDo not you know him? kent gij hem niet?
I do not know him, ik ken hem niet.
l do lüve you, indeed I do, ik bemin u, waarlijk ik be-
min u.
Lid you leUeve what he told? geloofdet gij wat hij zeide?
Lid not he helieve itl geloofde hij 't niet?
You did not do what I told you, Yts I did. Gij deedt niet
wat ik u zeide. Dat deed ik wel.
fatsoenlijk, respéctable, tevreden, conténted. binnen, in,
ontbinden, lO dissolve, uit het oog verliezen, eenige, a few,
Staten-Generaal, jS/ü-^^« to lose sight of. hoopt men, loe hope.
Géneral. belangrijk, important, gaan, io go.
naafr welgevallen, at waarheid, truth, per, èy,
his pleasure, op, at, spoor, rail,
verscheidene, several, tentoonstelling, ^ar^i^j-alvorens, hefóre,
vroeg, éarly. tion, berispen, to censure.
hof, court. te, in. gebrek, deféct.
gehoor geven aan, men, one, verbeteren, to correct,
listen to, voortbrengsel, prodüc- eigene, own,
wensch, wish. tion, elk, every,
reis, passage. kunstvlijt, industry, onderdaan, subject,
gedaan worden, be per- beschaafd, civilized, pó- steeds, always,
formed, lished. stem, voice,
te beperken, to limit.
De armste mensch kan fatsoenlijk wezen. Onze koning kan
de Staten-Generaal naar welgevallen ontbinden. Amerika kon
verscheidene jaren vroeger ontdekt zijn geworden, indien het
Spaansche hof dadelijk gehoor gegeven had aan de wenschen
van Columbus (1436—1506). De reis van Liverpool naar New-
* En zelfs io have en to he kunnen, om eene ontkenning of
vraag te vormen, het hulpw. to do bij zich nemen, nl. wanneer
to have bedr. w.w. wordt.
Did you never have the misfortune to live in a community, where
a difficulty in the parish seemed to announce the end of the world?
Longfellow. Hyperion.
Zie verder biz. 50 noot.