Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
I must, ik moet.
I ought, ik moet, moest,
(behoor, behoorde),
ik moet, moest,
gij moet, enz.
hij moet.
■wij moeten,
gij moet.
zij moeten.
1 must, ik moet. I ought,
thou must, gij moet. thou oughtst,
he must, hij moet. he ought,
we must, wij moeten, we ought,
you must, gij moet. you ought,
they must, zij moeten, they ought.
Must drukt dwang, noodzakelijkheid, verplichting uit; otight
duidt alleen zedelijke verplichting aan:
A soldier mmt ole'y, een soldaat moet gehoorzamen.
I must be at the railway station befóre ten o' clock, ik moet
vóór 10 uur aan 't station zijn.
I must icrite to my bróther, ik moet aan mijn broeder
sehrijven. *
You ought to ask his pardon, gij behoort (behoordet) hem
om vergifl'enis te vragen.
He ought to cotidüct himself bétter, hij behoort (behoorde)
zich beter te gedragen.
To do, doen.
Pres. I do, ik doe.
thou dost, gij doet.
he does, hij doet.
we do, wij doen.
you do, gij doet.
they do, zij doen.
Impérf. 1 did,
thou didst,
he did,
we did,
you did,
they did.
ik deed,
gij deedt.
hij deed,
wij deden,
gij deedt.
zij deden.
Als hulpwerkw. worden van to do slechts deze twee tijden
gebruikt; als bedrijvend werkw. heeft het eene volledige ver-
voeging.
Bo wordt als hulpwerkw. gebruikt:
1®. Om te vragen;
3". Om te ontkennen;
3®. Om eene bevestiging met klem en nadruk te doen of tegen
te spreken, of wel om het antwoord op eene vraag uit
te drukken.
* Must kan geen verl. tijd aanduiden. Ik moest heengaan (gis-
teren, b. V.) is dus te vertalen door: I was ohliged to go away of
I had to go away. Zóó heet het in Eng. Spraakkunsten. Toch zegt
Diskaeli in Lothair II. 36.
On the morrow he went to.... and ahsolutely thought he must
retire.