Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
I may, ik mag.
Tres. Impérf.
I may, ik mag, I might, ik mocht.
thou mayst, gij moogt. thou mightat, gij mocht.
he may, hij mag. he might, hij mocht.
tce may, -wij mogen. we might, wij mochten.
you may, gij moogt. you might, gij mocht.
they may, zij mogen. they might, zij mochten,
May^ dat tot verleden tijd might heeft, drukt uit: een
verlof, eene vrijheid, een recht; 2^. eene waarschijnlijkheid of
mogelijkheid; een wensch. Might drukt verlof of moge-
lijkheid uit.
1®. You may go, if you please, gij moogt gaan, zoo gij wilt.
The king may pardon a criminal, de koning kan een mis-
dadiger genade schenken.
It may he true, het kan waar zijn.
3". May you Ie happy! mocht gij gelukkig zijn.*
You might have gone, I gave you leave, gij kondt gegaan
zijn, ik gaf u verlof,
He might have Iróken his leg, hij kon zijn been wel ge-
broken hebben.
I can, ik kan.
Pres. Impcrf.
I can, ik kan, I could, ik kon,
thou canst, gij kunt. thou couldst, gij kondt,
he can, hij kan, he could, hij kon,
we can, wij kunnen. tce could, wij konden,
you can, gij kunt you could, gij kondt.
they can, zij kunnen. they could, zij konden.
Can, dat tot verleden tijd conld heeft, drukt uit: 1". li-
chamelijk of geestelijk termogen; 2". natuurlijke mogelijkheid.
1®. 1 can swim, ik kan zwemmen.
I could swim, when I was young, toen ik jong was, kon
ik zwemmen.
ook in de geb, wijs met to do: (Zie Verv. van den Ontk. Vorm en
de Hulpwerkw. 2e Ged.) DonH be ambitious; don't be at all too
desirous oj success; be loyal and modest. Carlyle.
On the Choice of Books,
* In zoodanigen uitroep zou ook might kunnen staan:
Might we meet where twilight has become day!
Carlyle. Miscell.