Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
noodig zou zijn. Hoe ondankbaar zouden wij zijn, indien wij
ooit die verplicbtingen zouden vergeten ! De mensch, die naar
(de) rede luistert, zal altijd kracht genoeg hebben om deugd-
zaam te zijn. Indien er geen goud was, zouden (de) menschen
niet minder gelukkig zijn; maar zoo zij gebrek aan ijzer hadden,
zouden zij zeer verlegen zijn. (De) photographie is in deze
«euw uitgevonden geworden.
19.
volk, nation. Rus, "Russian.
vroeger, formerly. herbouwd/^^wiV^. ^
machtig, powerful. Egyptisch, Egyptian,
zijn verdwenen, have godheid, déity,
disappéared. standbeeld, sldtue.
van, from. geschreven, written.
wereldkaart, map of the woord, word.
world. wat, that.
beroemd om, famous vijand, énemy.
for.
pracht, spUndour.
grootheid, greatness.
verwoest, destroyed.
dan, but.
hoop, heap.
Moscou, Moscow.
zwak, powerless.
wanneer, when.
ware, true.
vrucht, fruit.
ondervinding,
rience,
beide, both.
expc"
klein, small.
rijk, empire.
voortbrengen, to prO'
düce.
een tal van, many,
redenaar, órator.
eeuwen lang, for cén-
turies.
opgeofferd, sacrificed.
nationale, national.
ijverzucht, jéalousy.
afkeer, dislike.
ten nauwste, véry clo-
sely.
met elkander verbon-
den, allied.
verbrand, burnt down. bron, source.
Yele volken, die vroeger zeer machtig waren, zijn nu verdwe-
nen van de wereldkaart. Yele steden, die eens beroemd waren
om hare pracht en grootheid, zijn verwoest geworden door de
hand van (den) tijd, en zijn nu niets dan hoopen van ruïnen.
Moscou, dat door de Bussen in 1812 verbrand werd, is her-
bouwd geworden, en is thans eene veel fraaiere stad dan het
vroeger was. Onder de Egyptische godheden was Isis de voor-
naamste. Op haar standbeeld waren deze woorden geschre-
ven : ik ben alles wat geweest is, is en zal zijn. Een vijand
is nooit zwak, wanneer hij goede vrienden heeft. Ware wijs-
heid zal altijd de vrucht van (eene) lange ondervinding zijn.
Beide, de Rijn en de Rhóne, hebben hunne bronnen op (den)
St. Gothard. Holland, ofschoon een der kleinste rijken in Eu-
ropa, heeft een tal van groote mannen voortgebracht. De Grie-
ken hadden geen grooter redenaar dan Demosthcnes (384—
322), de Romeinen geen grooter dan Cicero (106—44). Eu-
CowAN EN Maatjes, Leerc. Ile ged. 7de druk. 4