Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
Stibjünctive mood. Bijvoeg, w.
Présent tense. Tegenw. t. Impérfect tense. Onvolm. verl. t.
That I he, dat ik zij (worde), r/^a^ ƒ dat ik ware (werde).
thatthouhe, dat gij zijt, enz. ///a^ ^te dat gij wäret, enz.
that he he, dat hij zij.
that we he, dat wij zijn.
that you he, dat gij zijt.
that they he, dat zij zijn.
Perfect tense, Volm. verl. t.
that he were, dat liij ware.
that we were, dat wij waren,
that you were, dat gij wäret.
that they were, dat zij waren.
P^MjD/?^^me,Meerd.volm.verl.t.
That I have heen, dat ik geweest That I had heen, dafc ik geweest
(geworden) zij. (geworden) ware.
ihat thou have been, etc, dat gij that thou had heen, dat gij ge-
geweest (geworden) zijt, enz. weest (geworden) wäret, enz.
ieder, évery one,
gebrek, fault,
liefde, love.
voor, of.
appel, apple.
zeer, véry.
beroemd, famous,
gewijd, sacred.
fabelleer, mythology.
staatkundig, political.
wetenschap, science.
vermogen, faculty.
bekwaamheid, capacity.
geheugen, memory.
oordeel, judgement.
IS.
gewild, vïlled.
vóórdat, hefóre.
nog, as yet.
wieg, cradle.
bestemd, déstined.
om te ontvangen, io
receive,
aanschouwd, seen,
leyenslichtjight of day.
ouders, parents.
bereid, prepared.
al wat, évery thing that,
noodig, necessary for.
ondankbaar, ungrateful.
ooit, écer.
vergeten, forgét.
verplichting, obligation.
naar, to.
luistert, listens.
kracht, strength,
gebrek hebben aan, io
be in %oant of.
ijzer, iron.
zeer verlegen, much at
a loss.
photographie, photo-
graphy
uitgevonden, invénted.
in, during.
eeuw, century.
Ieder heeft zijne gebreken. De liefde voor God is de eerste
plicht van (den) mensch. Vier appels zijn zeer beroemd. De
eerste is die van Adam in (de) gewijde geschiedenis; de tweede,
in (de) fabelleer, is die van Paris; de derde, in (de) staat-
kundige geschiedenis, is die van "Willem Teil (1307); de
vierde, in de geschiedenis van (d,e) wetenschap, is die van
Newton (1642—1737). Alle menschen hebben niet dezelfde
vermogens; eenige hebben meer goeden wil dan bekwaamheid,
andere meer geheugen dan oordeel. God heeft gewild, dat alle
menschen te zamen hier op aarde zouden zijn als broeders.
Voordat wij nog geboren waren, was reeds eene wieg bestemd
om ons te ontvangen. Voordat wij nog het levenslicht aan-
schouwd hadden, hadden onze ouders reeds bereid al wat ons