Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
Indicative mood. Aant. w.
Présent tense. Tegenw. t. Imperfect tense. Onvolni. verl. t.*
I have, ik heb. I had, ik had.
thou hast, gij hebt. thou hadst, gij hadt.
he, she, it has, hij, zij, het heeft, ^e Jiad, hij had.
«ce have, wij hebben. we had, wij hadden.
you have, gij hebt. you had, gij hadt.
they have, zij hebben. they had, zij hadden.
Perfect tense. Volm. verl. t. Pluperfect tense. Meer dan
volm. verl. t.
1 have had, ik heb gehad, 1 had had, ik had gehad,
etc. enz. etc, enz.
De onvolm. verL t. (imperfect tense) wordt gebruikt, wan-
neer de daad of toestand, die door 't werkw. wordt uitge-
drukt, bepaald is door tijd of plaats-. I saw hint yesterday,
last year, ik zag hem gisteren, verleden jaar. We were at
home when he called, wij waren t'huis, toen hij bij ons kwam.
Deze tijd wordt bijzonder gebruikt in den verhalende^ stijl:
Caesar refused to accept a regal crown, Cesar weigerde eene
koninklijke kroon aan te nemen.
Bij de woorden often, sometimes, many a time, frequently
en andere dergelijke tijdsaanwijzingen, gebruikt men den
volm. verl. t. (perfect tense): I have óf ten been there, ik ben
er dikwijls geweest. Jfe have frequently met him, wij hebben
hem vaak ontmoet.
De volm. verl. t. (perfect tense) duidt eene daad of een
toestand aan die plaats gehad heeft, zonder eenige bepaling
van tijd of plaats: Poets have expatiated on the beauty of the
month of May, de dichters hebben uitgeweid over de schoon-
heid der maand Mei. In 't algemeen echter drukt hij uit:
1». Eene juist geëindigde daad: The news has just arrived,
het bericht is zoo juist gekomen.
2°. Eene daad, verricht binnen eene bepaalde, nog niet geheel
verloopen ruimte van tijd: l have been travelling all this
week, ik heb deze geheele week gereisd, f
3°. Eene daad, eenigen tijd te voren verricht, maar welker ge-
volgen nog voortduren: TVe have been imprudent and now
* Deze tijd moest eerder betrekkelijk tegenw. tijd genoemd worden,
t Men zegt: He has loritten this mórning, yi&rnicar man gedurende
den morgen spreekt; In den namiddag of avond zegt men: He
wrote this mórning.