Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
grootsch, majéstic, not.,, óffer. evenaart, équals.
opgaand, rising. leer, doctrine. Evangelie, Gospel.
biedt... niet aan, does zuiverheid, pürity.
Shakespeare is de grootste dramatische dichter, dien de we-
reld ooit zag. Dezelfde zon, die licht en leven aan onze aarde
geeft, verlicht al de andere planeten van ons stelsel. Allen,
die bekend zijn met (de) nieuwere letterkunde, weten, dat de
herleving van (de) letteren in Italië begon. Er zijn eenige
schrijvers, die beweren, dat Cromwell (1599—1658) een hui-
chelaar was. Is er eenig vlootvoogd der zeventiende eeuw,
die vergeleken kan worden met de Euijter (1607—1676)? De
menschen en dieren, die in de Nieuwe Wereld gevonden wer-
den, verschilden in vele opzichten van die van ons werelddeel.
Wie, die met rede begaafd is, kan twijfelen aan 't bestaan
van God en de onsterfelijkheid der ziel ? (De) tegenspoed leert
ons dikwijls, wat (de) voorspoed ons nooit zou kunnen leeren.
De schoonste tooneelen, welke 't menschelijke oog kan zien,
zijn die, welke (de) natuur verschaft: welke heerlijke kleuren
zien wij in den regenboog! welk een grootsch gezicht biedt
ons niet de opgaande zon aan! Er is geene leei*, welker
zuiverheid die van *t Evangelie evenaart.
17.
indrukwekkend, impó- vreemd, foreign. uit, from,
sing. dwang, servitude. kostelijk, cóstfy.
uitbarsting, eruption, geen, none. reukwerk, scent.
troep, troop. krijgsroem, military getrokken, extracted.
niet vermocht, was in- glóry. aangekweekt,cultivated.
capable of effecting, haalt bij, équals. Perziè, Persia.
deed, did. theeboom, téa-tree. kunst, art.
ongevoelig voor, in- ingevoerd, imported, kan nooit evenaren,
sensible to. zoo, such. can never equal.
bewees, did, rendered, hoeveelheid, quantify, werk, work.
dienst, sérvice. in, into. volmaakt, pér feet.
dank, thanks, oorspronkelijk uit, a bijnaam, surname.
zijn wij niet verschul- native of. hond, dog.
digd, do not we owe. dwaas, fooi. Grieksch, Greek.
vrij maakten van, stoort zich.... Tioji^vri^sgeer. philosopher,
livered from, freed does.... care for. ik herinner mij niet,
from, meening, opinion, I do not remémber%
Wat is indrukwekkender dan de uitbarsting eens vulkaans ?
Wat Xerxes (485—464), met al zijne troepen, niet vermocht,
(dat) deed verraad. Wie zou ongevoelig kunnen zijn (— konde