Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
Hij die veel bezit, is niet rijk, maar hij die niet meer be-
geert. Na den dood van Cesar, zeide Brutus: Ik beminde
Cesar niet minder, maar beminde Rome meer. Omdat Cesar
mij beminde, ween ik om hem; omdat hij dapper was, eer
ik hem; maar omdat hij eerzuchtig was, doodde ik hem. Ik
heb tranen voor zijne liefde, vreugde voor zijn geluk, eer voor
zijne dapperheid en (den) dood voor zijne eerzucht (shakesp.).
De goede Yi'car of Wakefield beschrijft aldus zijn huise-
lijk leven. Wij beminden elkander teeder, en onze teeder-
heid vermeerderde met onze jaren. Niets kon ons boos maken
op de wereld of (op) elkander. Wij hadden geene omwen-
telingen te vreezen, noch vermoeienissen te ondergaan; al
onze lotgevallen bepaalden zich bij *t hoekje van den haard,
en onze eenige verhuizing was van 't bed met de blauwe
gordijnen naar ('t bed met) de bruine (goldsm.). Gevallen
is uw troon, o Israël! stilte is over uwe vlakten; uwe woningen
liggen alle woest, uwe kinderen weenen in ketenen. Waar is
de dauw, die u voedde op Etham's barre kust? Dat vuur van
(den) hemel, dat u leidde, verlicht nu uw pad niet meer (mooee).
roos, rose,
schoonheid, héauty.
frischheid, fréshness.
geur, fragrance.
ook, also.
doren, thorn.
boven, to.
onbeduidend, obscure.
want, for.
behoort, belongs.
natuur, nature.
roem, glóry.
deugd, virtue.
vcreenigt, unites.
inboezemende, inspi-
ring.
wederkeerig, mutual.
vertrouwen, confi-
dence.
ondeugd, vice.
daarentegen, on the
contrary.
scheidt, divides.
vervult, fills.
wantrouwen, distrust.
14.
Eduard III, Edward
the Third.
beklom, mounted.
onmiddellijk, immedi-
ately.
legde er... op toe, ap-
plied.
te verbeteren, to re-
form.
misbruik, abuse,
bestuur, administration.
Maria, Mary.
koningin van Schot-
land, queen of Scots.
gedroeg, bore,
laatst, last.
oogenblik, moment.
vastheid, firmness.
waardigheid, dignity.
bij, of.
doodden, killed.
misdaad, crime.
draagt, carries.
straf, punishment.
eigen, own.
boezem, bosom.
list, cunning.
bedriegt, deceives,
beschreef, wrote,
minder uitstekend, less
éminent.
waterval, cataract.
de Rijn, the Rhine.
bij, near.
werpt, throws.
van, down.
hoogte, précipice.
omtrent, abÓ7it.
voorvaders, forefa-
thers, ancestors.
tenzij, unless.
navolgen, imitate.
Hendrik, Ilênry.
vervolgde, persecuted.
iedereen, évery one.
wiens, whose.
godsdienstig, religious
denkbeeld, opinion.
niet overeenstemden,
did not agrée.