Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
HET WEDEB.KEEREND VOORNAAMWOORD.
Een nevenvorm der persoonl. voornaamwoorden zijn de
wederkeerende voornaamwoorden. Zij dienen 1». ter versterking
der persoonl. voornaamwoorden, 2®. ter vervoeging der we-
derk. werkwoorden. Zij zijn:
m,ysélf, ik zelf, zelve. ourselves, wij zelve,
tkysélf, {yourself), gij zelf, zelve, yourselves, gij zelve,
himself, hij zelf, zich.
herself, zij zelve, zich. themselves, zij zelve, zich.
itself, hetzelf, zich.
I saw it myself, I mysélf saw it^ ik zag het zelf (zelve).
It was you yourself (yoursélve^ who did it, gij zelf, zelve
deedt het.
We óften flatter ourséhes with vain hopes, wij vleien ons
dikwijls met ijdele hoop.
Het wederkeerig voornw. elkander is in 't Engelseh one
another of each other.
We flatter each other, wij vleien elkander.
13.
die, who. elkander, each other, gevallen, fallen.
veel bezit, possêsses teeder, tenderly. uw, thy.
much. teederheid, fondness, troon, throne.
niet meer begeert, cd-vermeerderde,silence.
vets no more. jaren, age. over, o'er,
na, after. kon... boos maken op,vlakte, plain.
zeide, said. could make.,, angry woning, dwélling.
beminde, loved. with, liggen, lie.
niet minder, no less, wereld, world, woest, désolate,
meer, more, hadden, had. weenen, weep,
omdat, as. omwenteling,chain.
ween ik om, I weep te vreezen, to fear, waar, where,
for. noch, nor. dauw, dew.
eerzuchtig, ambitious, vermoeienis, Jatigue. voedde, fed.
doodde, slew, te ondergaan,on.
traan, tear. lotgeval, advénture. bar, barren,
voor, for, bepaalden zich, were, kust, shore,
liefde, love. bij, by, vuur, fire,
vreugde, joy, hoekje van den haard,van, from.
geluk, fortune. fire-side. hemel, Heaven.
dapperheid, valour, eenig, 6nly, dat, which.
eerzucht, ambition, verhuizing, migration, leidde, led,
beschrijft aldus, thus van, from. nu, now,
describes. bed met de blauwe gor-verlicht, lights,
huiselijk, domestic. dijnen, blue bed, pad, path,
beminden, loveii, bruin, brown, niet, no.