Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
a thmisand different kinds {sorts) of excuses, duizenderlei
verontschuldigingen,
all kinds, all sorts of people, allerlei menschen.
12.
is, are. evenzoo, in the same toay.
Katholiek, Catholic. maken, make,
kanonskogel, cannon-ball. gulden, guilder,
indien hij voortging, if continuing geld, money.
io move. staat gelijk met, is êqual to.
snelheid, velocity. op reis, in travelling.
waarmede hij uit het geschut wordt ontmoet men, toe meet.
gedreven, as when fired /row monarchie, monarchy,
the cannon, onbepaald, absolute.
zou behoeven, would require. bepaald, limited,
om... te bereiken, to reach. draait, turns.
vaste ster, fixed star. om, on.
haar, its, hare, its.
inhoud, capacity. as, axis,
zee, sea, ongeveer, nearly,
beslaat, covers. Rijk, Empire,
ruim, more than. uitdrukking, expression,
oppervlakte, surface, ontleend aan, taken from,
planeet, planet. zeewezen, navigation.
de Oostzee, the Baltic. Frankrijk, France.
staat, is, telt, counts.
de Noordzee, the North Sea. van welke, of whom,
in plaats van, instead of, dus, so.
zegt men, they say. Protestantsch, Protestant.
Twee derde van de bevolking van Ierland is Katholiek.
Een kanonskogel zou, indien hij met dezelfde snelheid voort-
ging, waarmede lüj uit het geschut wordt gedreven, vijfdehalf
millioen jaren behoeven, om eene der naastbijzijnde vaste
sterren te bereiken. De middellijn der maan is slechts een
vierde en haar inhoud slechts een vijftigste van die der
aarde. De zee beslaat ruim drie vijfde van de oppervlakte
onzer planeet. De Oostzee staat derdehalf el hooger dan de
Noordzee, In plaats van anderhalf pond zegt men in ('t)
Engelseh dertig schellingen of één pond tien; evenzoo zegt
men twee pond tien, vier pond tien, enz. Yier honderd en
veertig yards maken een vierde mijl. De waarde van vijfde-
halven gulden Hollandsch geld staat gelijk met zeven en een
halven schelling Engelseh geld. Op reis ontmoet men aller-
lei soort van menschen. Er zijn tweeërlei monarchiën, onbe-
CowAN en Maitjes, Leerc. ITe ged, 7de dnik. 3