Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
(1533—1584), bijgenaamd de Zwijger, was de eerste; zijne
zonen Maurits en Frederik-Hendrik waren de tweede en derde;
Wülem II, Willem III, Willem IV en Willem V waren
achtereenvolgens de vierde, vijfde, zesde en zevende. De
middellijn der zon is honderd twaalf maal grooter dan die
der aarde.
gebboken getallen,
De gelroken getallen worden, uitgez. Mlf, de helft, door
de rangschikkende getallen uitgedrukt, evenals in 't HoUandsch,
behalve dat zij het teeken van 't meerv. aannemen:
a third, een derde.
a fourth (quarter), een vierde.
a fifth, een vijfde, enz.
two thirds, twee derde.
three fourths, drie vierde.
one and three tenths, een en drie tiende.
four and seven twentieths, vier en zeven twintigste.
De uitdrukkingen derdehalf, vierdehalf, enz. worden uitge-
drukt door 't onmiddellijk voorafgaande getal en and a half-,
one and a half, anderhalf.
a pound and a half, anderhalf pond.
a million and a half of men, anderhalf millioen menschen.
two and a half, derdehalf.
two years and a half, derdehalf jaar.
three and a half, vierdehalf.
three dózen and a half of plum vierdehalf dozijn pruimen.
Aanm. 1. Bij 't Engelsche geld wordt half niet gebruikt;
men zegt: two pounds ten (shillings), twee en een half pond
sterling, one (shilling)and sixpence, achttien stuivers.
2. Wanneer een vierde eene maatbepaling is, zegt men
a quarter in plaats van a fourth, b. v.
a quarter of a mile, een vierde mijl.
a quarter of an hour, een kwartier.
a quarter of a pound, een vierde pond.
three quarters of a hundred-weight, drie vierde centenaar.
3. Ons éénerlei, tweeërlei, enz. wordt door sorts of kinds
of (soorten van) uitgedrukt, b. v.
one sort of wine, éénerlei wijn,
two sorts of tea, tweeërlei thee.