Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
Van de rangschikkende telwoorden vormt men, door
bijvoeging van ly^ bijwoordelijke telwoorden, als:(of,
zooals gebruikelijker is, first), secondly, thirdly, enz. Verder
dan tenthly zijn zij echter niet gebruikelijk, en zegt men
liever, in the eleventh place, gelijk men ook zeggen kan in
the first place, enz.
11.
stadhouder, stddtholder,
er zijn er... geweest,
there have been,
Willem van , Oranje,
William oj Orange,
onzer, of our, Munstersche vrede,
eeuw, century. peace of Munster,
geboren, born, geteekend, signed,
te, in. Januari, January.
te, at, Hollandsche, Dutch,
zijns, of his. alle vier = elk vierde ;bijgenaamd, surnamed.
ouderdoms, age. elk, êvery. de Zwijger, the Silent.
Februari, Fébruary, gevoegd bij, added to. zijne, his.
offerde op .. voor, sä-maand, month of. Maurits, Maurice.
crificed... for. eerste, chief. Trederik Hendrik, Fré-
eer, honour, overheidspersoon, ma- derick-Uénry.
zijner, of his, gisirate. achtereenvolgens, suc-
vlag, flag. de Vereenigde Pro vin- céssively.
te, at. ci'én, the United-Fró- middellijn, diameter.
het graafschap, the vinces. groot, large,
county of droeg, bore.
aldaar, there, titel, title.
Lord Byron, de grootste Engelsche dichter onzer eeuw,
werd geboren te Londen, den Januari 1788 en stierf
te Missolonghi, den April 1824, in het zes en dertigste
jaar zijns ouderdoms. Den S^^n Februari 1831 offerde van
Speyk zijn leven op voor de eer zijner vlag. Shakespeare werd
geboren te Stratford, een stadje (4000 z.) niet ver van Bir-
mingham, in 't graafschap Warwick, den 23sten April 1564,
en stierf aldaar den April 1616. De Muiistersche vrede
werd geteekend op den 30®^®° Januari 1648. J. van den Von-
del, de prins van (de) Hollandsche dichters, werd geboren
den 17den November 1587. Alle vier jaar wordt (er) een negen
en twintigste dag gevoegd bij de maand Februari. Tweemaal
drie is zes, tweemaal zeven is veertien. Driemaal zeven is
een en twintig, driemaal acht is vier en twintig. Achtmaal
acht is vier en zestig. Tienmaal tien is honderd. De eerste
overheidspersoon van de Vereenigde-Provinciën droeg den titel
van stadhouder. Er zijn er zeven geweest: Willem van Oranje