Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
ilie ten tJióusmdth, de tiendui- the hundred thousandth, de hon-
zeiidste. derdduizendste.
the millionth, de millioenste.
Aanm. 1". In plaats van the twenty first, the twenty-second
kan men ook zeggen: the one and twentieth, the two and
twentieth-, doch 't is minder gebruikelijk.
3". Bij datums worden de rangschikkende getallen uitge-
drukt door het getal en th (welke letters echter dikwijls
weggelaten worden) daarachter geplaatst, met uitzondering der
drie eerste, die geschreven worden Zij staan
bf voor de maand en zijn dan gevolgd van of, of achteraan
zonder of, b. v. the of January of January the 1»';
May 4, 1856; July 17, 1859; 'twelk gelezen wordt: May
the fourth eighteen hundred and fifty-six, enz. Ook vindt men
dikwijls zonder of: {on) the June, the 21»' September,
etc., hetwelk echter altijd gelezen wordt: {on) the thirteenth
of June, the twenty-first of September.
3». Getallen van vermenigvuldiging, antwoordende op de
vraag, hoeveel maal, zijn:
once, eens.
twice, tioo times, tweemaal.
thrice, three times, driemaal.
four times, viermaal.
ten times etc., tienmaal, enz.
Twice is gebruikelijker dan two times, three times daaren-
tegen gebruikelijker dan thrice; b. v. Twice one are two,
tweemaal één is twee; twice two are four, tweemaal twee
is vier; three times six are eighteen, driemaal zes is acht-
tien; three times nine are twenty-seven, driemaal negen is
zeven en twintig.
4®. Getallen van verdubbeling worden bf op Latijnsche wijze
(meest slechts bij de drie eerste getallen), bf door fold uit-
gedrukt.
single, enkelvoudig.
double, twofold, dubbel.
tre'ble, triple, threefold, drievoudig.
quadruple, fourfold, viervoudig.
quintuple, fivefold, vijfvoudig,
sixtuple, sixfold, zesvoudig.
centuple, a hiindredfold, honderdvoudig.
a thousandfold, duizendvoudig.
mdnyfold, veelvoudig.