Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
duizend achthonderd zeventien in aanbouw. Van de drie
en veertig duizend woorden, die de Engelsche taal uitmaken^
zijn ongeveer dertien duizend van Saksischen oorsprong.
lO.
mensch, pérson. Ierland, Ireland, om, at,
vertrekken, emigrate, afstand, distance. (gaat) onder, sets.
jaarlijks, évery year, mijl, mile. bereiken, to reach.
Australië, Atislralia. bedroeg, amounted io. den ouderdom van,
sedert, dnce. guinje, guinea, ... years of age.
ontdekking, discovery, gouden, gold, maaltijd, repast,
goudveld, gold-field, waarde, value, zuiver, pure,
aldaar, there. souverein, sovereign, 's, in the.
poging, attempt, haar verving, replaced wat, some,
ter ontdekking van, ^ö it, soep, iotójs.
discóver. intusschen, howéver, gebraden vleesch, roast
noordwestelijk, north- nog gebruikt, still used, meat,
west, als, as, namiddag, afternoon,
doorvaart, passage, rekenpenning, móney wandeling, walk.
heeft gekost, has cost, of account, suikerwater, sugar and
zeeman, seaman. voorstellende, repre- water,
bGvolking, population, séniing, wanneer men naar bed
rond, round. dus, so, gaat, when going to
getal, nümber. gelijk aan, equal to. bed,
bedraagt, amounts to. op, on.
Schotland, Scotland, gaat op, rises.
Duizenden menschen vertrekken jaarlijksnaar Australië sedert
de ontdekking der goudvelden aldaar. De poging ter ont-
dekking van de noordwestelijke doorvaart heeft het leven
van honderden zeelieden gekost. De bevolking van Engeland
en Wales, in ronde getallen, bedraagt achttien millioen,
die van Schotland drie millioen en die van Ierland zes mil-
lioen vijfhonderd duizend. De afstand van Saturnus van
de zon is negenhonderd millioen mijlen. In 1851 bedroeg
de bevolking van Londen twee millioen driehonderd één
en zestig duizend zeshonderd en veertig zielen. De En-
gelschen rekenen bij ponden, schellingen en stuivers; een
pond is twintig schelling, een schelling twaalf stuiver. De
guinje was vroeger eene gouden munt van de waarde van
één en twintig schelling. De souverein, die haar verving,
heeft eene waarde van twintig schelling. Intusschen wordt
de guinje nog gebruikt als rekenpenning, voorstellende
eene waarde van één pond één schelling; dus zijn twin-
tig guinjes gelijk aan één en twintig souvereinen of pon-