Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
vóór acht dagen, gisteren vóór acht dagen, van daag vóór eene
maand, worden vertaald door a week agó of a week agó to-
day, yesterday week of a week agó yesterday, a month agó
of a month ago to-ddy.
90. Een zelfst. naamw., voorafgegaan van een telwoord,
staat in *t Engelseh in 't meerv.: ticelve pence, twaalf stui-
ver ; three feet deep^ drie voet diep.
9.
slechts, hut, volbrengt, performs, werk, work,
ons, our, ^ haar, itt. poëzie, poetry.
planetenstelsel, system jaarlijksch, annual. die, who.
of planets, loop, revolution. stierf, died.
aarde, earth, rondom, round, gedicht, póem,
heeft er, has got. ongeveer, nêarly. regel, verse.
Saturnus, Saturn. gezonden, sent, volgens, according to,
Algerijn, Algerine. het Noorden,^/i^iVor^/^. telling, cénsus.
tijd, space. yXooi, fleet, bewoond, inhabited,
ontnamen ons, took, linieschip, ship of the onbewoond, uninhd'
onze, our, tine. biied,
terwijl, whilst, fregat, frigate. in aanbouw, building,
zeeroover, pirate. brander, fire-ship. uitmaken, compose.
Duinkerken,transportschip, trans- ongeveer, about.
wegnamen, mastered. port-ship, Saksisch, Sax on,
haringbuis, dogger, voornaamst, principal, oorsprong, origin.
Er is slechts éëne zon in ons planetenstelsel. Onze aarde
heeft slechts ééne maan; Jupiter heeft (er) vier, Saturnus zeven.
In 't jaar 1621 ontnamen ons de Algerijnen, in den tijd
van 13 maanden, honderd drie en veertig onzer schepen, terwijl
de zeeroovers van Duinkerken meer dan honderd onzer ha-
ringbuizen wegnamen. De aarde volbrengt haren jaarlij kschen
loop rondom de zon in driehonderd vijf en zestig dagen,
vijf uren en ongeveer negen en veertig minuten. In 1659
werd de Euijter naar 't Noorden gezonden met eene vloot
van veertien linieschepen en fregatten, vier branders en acht
transportschepen met vier duizend soldaten. Het voornaamste
werk van Chaucer, den vader van (de) Engelsche poëzie, die
in 1400 sti-erf, is The Canterbury ^lasZ^«, een gedicht van meer
dan twee en dertig duizend regels. Volgens de telling van
1851 waren er in Londen driehonderd zeven duizend
zevenhonderd twee en twintig bewoonde huizen, zestien
duizend achthonderd negen en tachtig onbewoonde en vier