Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
and one. 1000 a(oTie)th(5usand.2000,000 two m'll-
102 a (one) hundred2000 two thousand. lions.
and two.1000,000 a (one) mü-1000,000,000,000 a
200 two hundred. lion. billion.
Aanm. 1. Bij de verbinding der tientallen met de éénhe-
den kan men, behalve zooals hierboven is aangegeven, even-
als in 't Hollandseh zeggen, one and twenty, four and
forty, enz.
2». Bij getallen boven de honderd, moet steeds and na
hundred gezet worden: 460, four hundred and sixty, 6873,
six thousand eight hundred and seventy three; 333988; three
hundred and thirty three thóusand nine hundred and éighty eight.
3°. Men kan in't Engelsch, evenals in't Hollandseh, zeggen:
eléven hundred in plaats van one thóusand one hundred, nine-
teen hundred in plaats van one thóusand nine hundred.
Bij hoogere getallen is die vorm niet gebruikelijk.
4°. De telwoorden hundred en thóusand kunnen ook zelf-
standig gebruikt worden: Many hundreds of words are omit-
ted in Johnson's Dictionary, vele honderden woorden zijn in
J.'s Woordenboek overgeslagen. Many thóusands of soldiers
perished in the Crime'a, vele duizenden soldaten zijn in de
Krim omgekomen.
5°. Million, vermenigvuldigd met een ander getal, neemt
aUéén het teeken van 't meerv. aan, wanneer 't niet door
een ander getal gevolgd wordt: Europe is said to contain
three hundred millions of inhabitants. Europa wordt gezegd
driehonderd millioen inwoners ishs^sAXen. The kingdom of the
Netherlands contains three million two hundred and fórty thóusand
inhabitants, het koninkrijk der Nederlanden bevat drie millioen
tweehonderd en veertig duizend inwoners.
6». In Engeland rekent men bij ponden sterling, schel-
lingen en stuivers, pounds, shillings en pence. De teekens
daarvoor zijn: voor 't pond L oi l van 't Eransche Livre,
voor de schellingen s, voor de stuivers d van 't Eransche
denier, b. v. Z 3, 4, 5. of 3 4 s. 5 d., X 800 of 800 Z.
7". De uren worden als volgt uitgedrukt: twelve o' clock,
12 u., a quarter past twelve, kwartier over 12, half past
twelve, half 1, a quarter to {before) one, kwartier vóór 1,
ten, twenty minutes past {befóre, to) two {o'clock), 10, 20
minuten na (vóór) 2.
8°. De uitdrukkingen heden over acht, veertien dagen, eene
inaand, een jaar, luiden in 't Engelsch : this day week, this
day fórtnight, this day month, this day twelve-month. Van daag