Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
altijd, âhcays. strijder, cómhatant.
de Britsche Eilanden, the British gedurende, during.
Isles.
verschillend, different,
stam, tribe.
de Celten, the Celts.
in, at.
slag, battle.
Vele menschen schijnen
zijn, omdat er erger te
beleg, siege.
blootgesteld, expósed.
ellende, distréss.
schuilhoek, recéss.
open, ópen.
voor, io,
te gel 00ven, dat zij niet slecht
vinden zijn. Burgeroorlog is de
ergste ramp, die een staat kan overkomen. De tong is
een klein lid en zegt groote dingen. Alle menschen kunnen
gelukkig zijn in eene meerdere of mindere mate. Nero (37—
7 8 n. C.) beging de grootste misdaden zonder de minste wroe-
ging. Hoeveel tijd wordt er verkwist in nietige vermaken!
(De) tegenspoed vervreemdt dikwijls de naaste bloedverwanten.
Greenwich ligt verder den Theems op dan Gravesend. ßomu-
lus (753 V. C.) en Remus waren tweelingbroeders; de laatste
werd door zijn broeder in een oogenblik van drift gedood. De
oudste menschen zijn niet altijd de wijste. De oudste bewo-
ners der Britsche Eilanden waren verschillende stammen der
Celten. In den slag van Hastings (1066) was Harold* onder
de voorste strijders. Gedurende het beleg van Leiden (1574)
waren de inwoners* blootgesteld aan de uiterste ellende. De
binnenste schuilhoeken van 't hart zijn open voor God.
HET TELWOORD.
De telwoorden worden verdeeld in hoofdgetallen en rang-
22 twenty two.
23 twenty three.
30 thirty.
40 fo'rty.
50 fifty.
60 sixty.
70 seventy.
80 e'ighty.
90 ninety.
100 a (one) hundred.
101 a (one) hundred
schikkende getallen. De eerste zijn:
0 zéro, nought. 11 eleven.
1 one. 12 twelve.
2 two. 13 thirteen.
3 three. 14 fourteen.
4 four. 15 fifteen.
5 five. 16 sixteen.
6 six. 17 seventeen.
7 seven. 18 eighteen.
8 eight. 19 nineteen.
9 nine. 20 twmity.
10 ten. 21 twenty one.
* Zie Noot biz. 18.