Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
dan onder eenig ander stelsel. De hertog van Marlboroiigh
behaalde de schitterendste overwinningen op de Franschen
bij Eamillies (Zuid-Braband, dicht bij Namen) en Malplaquet
(in Frankrijk, dép. du Nord) in 1706 en 1709.
onregelmatige trappen van vergelijking.
De volgende bijv. naamwoorden h^hh^n onregelmatige iïd,-^-
pen van vergelijking:
good, goed; hétter, beter; the hest, de beste.
had, slecht; worse,^ slechter, erger; the worst, de slechtste, ergste.
Uttle, klein, weinig; less, kleiner, minder; the least, de klein-
ste, minste.
Less is enkelv. en ziet op de hoeveelheidi
There has heen less rain this year if/mw er is van't jaar
minder regen gevallen dan verleden jaar.
Fewer is meerv. en ziet op het aantal: Fewer pérsons were
présent this time, er waren nu minder personen tegenwoordig.
Ook vindt men lésser: The Lésser Asia (in plaats van Asia
Minor), Klein-Azië. The Great and the Lesser Bear^ de Gr.
en de KL Beer (2 sterrebeelden).
TtvUtch veel V t
many vele > meer; most, de meeste, meesten.
near, nabij, naverwant; nearer^ naderbij, nader verwant;
^leir^ I ^^ naastbij zijnde, naaste, volgende.
far, ver; farther, verder; the farthest, de verste.
, , , , \ later, later; S the latest i , . . ,
late, laat ] ^^ ^^^ ^^^^ | ^^^ ^^^^ de laatste.f
i fdZ \ { m fded }
Aanm. 1. The nearest wordt van verwijdering van plaats,
of van verwantschap gebruikt; the next, wanneer van eene
reeks of opvolging gesproken wordt: He is my nearest rela-
tion, hij is mijn naaste bloedverwant; which is the nearest
way to the Hague'^ welke is de naaste weg naar den Haag?
the next pérson before or after you, de naaste persoon voor
of na u; he is next in rank to him^ hij volgt in rang op hem.
* Bij Shakespeare vindt men soms worserx
Some word there was, worser than Tjbalt's death.
Rom. and Jul. III. 2.
f Later en latest worden gebruikt, wanneer men van den tijd
spreekt; latter en last, wanneer er sprake is van getal of orde.