Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
dikwijls het gezondste. De reis van Liverpool naar New-York
wordt nu in veel korter tijd gedaan dan vroeger. In de
keten der Alpen is (de) Monte-Eosa * hooger dan de Jung-
frau; maar (de) Mont Blano is 't hoogste punt van alle.
De maan, ofschoon veel kleiner dan de zon, schijnt soms veel
grooter. Leonidas en zijne heldhaftige schaar behooren tot de
moedigste soldaten, van welke (de) geschiedenis melding maakt.
De oude Britsche geschiedschrijvers verhalen vele wonderbare
dingen van koning Arthur (f 550). Eenigen der nieuwere ge-
schiedschrijvers houden zijne geschiedenis voor eene mythe.
Falstaif is eene der vroolijkste scheppingen van Shakespeare.
7.
Lodewijk, Lewis. karakter, character. familie, family.
XIV, the Fourteenth, jong, young. werd ooit, éver became.
omringd, surrounded, dochter, daughter. invloedrijk, influéntial.
staatsman, minister, vaderlandsliefde, fa- die, that.
regeering, reign. triotism. onder, under. ,
koningin, gueen. wekt op, excites. leenstelsel, feudal tys-
Anna, Anne. tot, to. tem.
schitterend, brilliant, daad, deed. toestand, condition,
letterkunde, literature, maakt, rénders. volk, péople.
sterk, strong. ondernemmg,énterprise.een\g ander, any other.
ziel, soul. gemakkelijk, easy. hertog, duke.
bewoont dikwijls, ó/ïf». rijkdom, riches. hehaalde, gained,
inhabits. is, are. overwinning, victory.
lichaam, bódy. onzeker, uncértain. op, óoer.
het zoude zyn, it would, wetenschap, knowledge, de Franschen, the
be. geene, no. French.
s,&nteynizen,topointout.huxgex\xi\, private. bij, at.
Lodewijk XIV (1661—1715) werd omringd door de be-
kwaamste staatslieden en veldheeren. De regeeringen van ko-
ningin Elizabeth (1559—1603) en koningin Anna (1702—
1714) behooren tot de schitterendste in de geschiedenis van
(de) Engelsche letterkunde. De sterkste ziel bewoont dikwijls
het zwakste lichaam. Het zou moeilijk zijn een beminne-
lijker karakter aan te wijzen dan dat van Cordelia, de jong-
ste dochter van koning Lear. Vaderlandsliefde wekt (den)
mensch tot de edelste daden op, en maakt dikwijls de moei-
lijkste ondernemingen gemakkelijk. Eijkdom is eene der on-
zekerste bezittingen, wetenschap is eene der zekerste. Geene
burgerlijke familie werd ooit invloedrijker dan die der Medici.
Onder het leenstelsel was de toestand* des volks ellendiger
* Zie Noot biz. 18.